N. 179/2021 - 466472-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2021 - 466472-2021
Publicatiedatum:15/09/2021
Uiterste datum:20/10/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'assurance
Aanbestedende overheid:
Hacosi 0401.304.539_603247

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66510000
Beschrijving:
Verzekeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hacosi 0401.304.539_603247 Gouverneur Roppesingel 53 Hasselt 3500 Dominique Vrancken Telefoon: +32 11288310 _hidden_@hacosi.be www.hacosi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422391 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422391 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Hacosi-2021%2F0011-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=38944 Sociale Huisvestingsmaatschappij Sociale huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Hacosi-2021/0011-F02_0

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Geraamde totale waarde: 320000.00

Aansprakelijkheid en zaakverzekering

Perceel nr.: 1

Zie bestek

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 290000.00 Looptijd in maanden 48

Zie bestek

Personen verzekering

Perceel nr.: 2

Zie bestek

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 15000.00 Looptijd in maanden 48

Zie bestek

Motorrijtuigverzekering

Perceel nr.: 3

Zie bestek

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 15000.00 Looptijd in maanden 48

Zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek

Zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-20 Plaatselijke tijd: 15:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-04-18 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-10-20 Plaatselijke tijd: 15:00

zie bestek

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Ondernemingsrechtbank Antwerpen-afdeling Hasselt Hasselt Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Hacosi 0401.304.539_603247 Gouverneur Roppesingel 53 Hasselt 3500 Dominique Vrancken Telefoon: +32 11288310 _hidden_@hacosi.be www.hacosi.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422391 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422391 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Hacosi-2021%2F0011-F02 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=38944 Sociale Huisvestingsmaatschappij Sociale huisvesting

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Hacosi-2021/0011-F02_0

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Geraamde totale waarde: 320000.00

Aansprakelijkheid en zaakverzekering

Perceel nr.: 1

Zie bestek

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 290000.00 Looptijd in maanden 48

Zie bestek

Personen verzekering

Perceel nr.: 2

Zie bestek

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 15000.00 Looptijd in maanden 48

Zie bestek

Motorrijtuigverzekering

Perceel nr.: 3

Zie bestek

Diverse verzekeringsovereenkomsten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 15000.00 Looptijd in maanden 48

Zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek

Zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-10-20 Plaatselijke tijd: 15:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-04-18 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-10-20 Plaatselijke tijd: 15:00

zie bestek

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Ondernemingsrechtbank Antwerpen-afdeling Hasselt Hasselt Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10