N. 179/2021 - 466787-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2021 - 466787-2021 ( Ref: 022666-2021)
Publicatiedatum:15/09/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de traitement et d'élimination des ordures ménagères et des déchets non dangereux
Aanbestedende overheid:
Brugge 0207.528.035_22859

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90513000
Beschrijving:
Diensten voor het verwerken en storten van ongevaarlijk afval en vuilnis.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Brugge 0207.528.035_22859 Burg 12 Brugge 8000 Joachim Calcoen _hidden_@brugge.be http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418977 TMVW Stropstraat 1 Gent 9000 Joachim Calcoen _hidden_@brugge.be http://brugge.be http://brugge.be

TMVW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen.

Brugge-BRUGGE-2021-005-FG-F03_0

De opdracht beslaat het aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen afkomstig van de recyclageparken van de stad Brugge of van de werking van de stadsdiensten.

Bij sommige van deze afvalstoffen maakt ook de plaatsing van inzamelrecipiënten en het transport van de afvalstoffen onderdeel uit van de opdracht.

De opdracht omvat 9 percelen. De gegunde percelen worden elk afzonderlijk gegund aan de inschrijver die op basis van alle gunningscriteria de beste offerte indiende. De inschrijver is niet verplicht om voor alle percelen een prijsofferte in te dienen.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 941053.75

Inzamelen, ophalen en verwerken van graszoden en grond.

Perceel nr.: 1

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van harde plastics.

Perceel nr.: 2

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van rioolkolkenslib.

Perceel nr.: 3

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van schroot.

Perceel nr.: 4

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van veegvuil.

Perceel nr.: 5

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van vezelcementproducten.

Perceel nr.: 6

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van vlak glas.

Perceel nr.: 7

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van banden gemengd.

Perceel nr.: 8

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van motorolie.

Perceel nr.: 9

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 011-022666 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

inzamelen, ophalen en verwerken van graszoden en grond

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 8 Naam en adres van de contractant: Jan Haeck Pathoekeweg 390 Brugge 8000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51800.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

inzamelen, ophalen en verwerken van harde plastics

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Renewi nv Berkebossenlaan 7 Mol 2400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246666.68 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

aanvaarden en verwerken van rioolkolkenslib

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Dekeyser Cleaning nv Zandstraat 450 Sint-Andries 8200 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98666.68 Opdracht nr.: 4 Perceel nr.: 4

inzamelen, ophalen en verwerken van schroot

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Galloo nv Wervikstraat 320 Menen 8930 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 314500.00 Opdracht nr.: 5 Perceel nr.: 5

aanvaarden en verwerken van veegvuil

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Dekeyser Cleaning nv Zandstraat 450 Sint-Andries 8200 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 207200.00 Opdracht nr.: 6 Perceel nr.: 6

inzamelen, ophalen en verwerken van vezelcementproducten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Elias Vandevoorde Nieuwendorpe 53 Eekloo 9900 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135666.68 Opdracht nr.: 7 Perceel nr.: 7

aanvaarden en verwerken van vlak glas

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Suez R&R Be Services nv Nieuwendorpe 53 Eekloo 9900 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 Opdracht nr.: 8 Perceel nr.: 8

aanvaarden en verwerken van banden gemengd

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: De Bree Solution Krommewege 316 Maldegem 9990 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12210.00 Opdracht nr.: 9 Perceel nr.: 9

inzamelen, ophalen en verwerken van motorolie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Renewi nv Berkebossenlaan 7 Mol 2400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5920.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

perceel 7 heeft een waarde van € 0 (maar het systeem laat dit niet toe)

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 College van Burgemeester en Schepenen Burg 12 Brugge 8000 Overheidsopdrachten Blinde Ezelstraat 1 - 3 Brugge 8000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Brugge 0207.528.035_22859 Burg 12 Brugge 8000 Joachim Calcoen _hidden_@brugge.be http://brugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=418977 TMVW Stropstraat 1 Gent 9000 Joachim Calcoen _hidden_@brugge.be http://brugge.be http://brugge.be

TMVW

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen.

Brugge-BRUGGE-2021-005-FG-F03_0

De opdracht beslaat het aanvaarden en verwerken van diverse afvalstoffen afkomstig van de recyclageparken van de stad Brugge of van de werking van de stadsdiensten.

Bij sommige van deze afvalstoffen maakt ook de plaatsing van inzamelrecipiënten en het transport van de afvalstoffen onderdeel uit van de opdracht.

De opdracht omvat 9 percelen. De gegunde percelen worden elk afzonderlijk gegund aan de inschrijver die op basis van alle gunningscriteria de beste offerte indiende. De inschrijver is niet verplicht om voor alle percelen een prijsofferte in te dienen.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 941053.75

Inzamelen, ophalen en verwerken van graszoden en grond.

Perceel nr.: 1

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van harde plastics.

Perceel nr.: 2

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van rioolkolkenslib.

Perceel nr.: 3

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van schroot.

Perceel nr.: 4

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van veegvuil.

Perceel nr.: 5

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van vezelcementproducten.

Perceel nr.: 6

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van vlak glas.

Perceel nr.: 7

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Aanvaarden en verwerken van banden gemengd.

Perceel nr.: 8

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

Inzamelen, ophalen en verwerken van motorolie.

Perceel nr.: 9

Brugse recyclageparken.

Aanvaarden en verwerken diverse afvalstoffen.

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Flexibiliteit en dienstverlening Weging: 20 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 80

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 011-022666 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

inzamelen, ophalen en verwerken van graszoden en grond

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 8 Naam en adres van de contractant: Jan Haeck Pathoekeweg 390 Brugge 8000 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51800.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

inzamelen, ophalen en verwerken van harde plastics

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Renewi nv Berkebossenlaan 7 Mol 2400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 246666.68 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

aanvaarden en verwerken van rioolkolkenslib

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Dekeyser Cleaning nv Zandstraat 450 Sint-Andries 8200 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 98666.68 Opdracht nr.: 4 Perceel nr.: 4

inzamelen, ophalen en verwerken van schroot

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Galloo nv Wervikstraat 320 Menen 8930 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 314500.00 Opdracht nr.: 5 Perceel nr.: 5

aanvaarden en verwerken van veegvuil

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 4 Naam en adres van de contractant: Dekeyser Cleaning nv Zandstraat 450 Sint-Andries 8200 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 207200.00 Opdracht nr.: 6 Perceel nr.: 6

inzamelen, ophalen en verwerken van vezelcementproducten

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 7 Naam en adres van de contractant: Elias Vandevoorde Nieuwendorpe 53 Eekloo 9900 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 135666.68 Opdracht nr.: 7 Perceel nr.: 7

aanvaarden en verwerken van vlak glas

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 6 Naam en adres van de contractant: Suez R&R Be Services nv Nieuwendorpe 53 Eekloo 9900 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 0.01 Opdracht nr.: 8 Perceel nr.: 8

aanvaarden en verwerken van banden gemengd

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 3 Naam en adres van de contractant: De Bree Solution Krommewege 316 Maldegem 9990 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 12210.00 Opdracht nr.: 9 Perceel nr.: 9

inzamelen, ophalen en verwerken van motorolie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-03-08 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: Renewi nv Berkebossenlaan 7 Mol 2400 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5920.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

perceel 7 heeft een waarde van € 0 (maar het systeem laat dit niet toe)

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 College van Burgemeester en Schepenen Burg 12 Brugge 8000 Overheidsopdrachten Blinde Ezelstraat 1 - 3 Brugge 8000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10