N. 179/2021 - 467213-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 179/2021 - 467213-2021 ( Ref: 103620-2021)
Publicatiedatum:15/09/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'installation (à l'exception des logiciels)
Aanbestedende overheid:
VVM De Lijn - Marketing & Mobiliteit 0242.069.537_22550

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
51000000
Beschrijving:
Installatiediensten (uitgezonderd software).

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VVM De Lijn - Marketing & Mobiliteit 0242.069.537_22550 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422517

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vervanging van bestaande halteborden en infoberichten

Mar&Com-PG1666: 100598-F06_0

STOPZETTING PROCEDURE: raamovereenkomst voor het

éénmalig vervangen van bestaande halteborden en infoberichten (het uithangen van

dienstregelingen) in het kader van de invoering van basisbereikbaarheid.

Deze raamovereenkomst wordt afgesloten voor het inhuren van menskracht voor het vervangen van bestaande halteborden, doortochttabellen en plaatsen van infoberichten aan de haltes van de Lijn in het Vlaams Gewest.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 041-103620 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

VVM De Lijn - Marketing & Mobiliteit 0242.069.537_22550 Motstraat 20 Mechelen 2800 _hidden_@delijn.be www.delijn.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=422517

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vervanging van bestaande halteborden en infoberichten

Mar&Com-PG1666: 100598-F06_0

STOPZETTING PROCEDURE: raamovereenkomst voor het

éénmalig vervangen van bestaande halteborden en infoberichten (het uithangen van

dienstregelingen) in het kader van de invoering van basisbereikbaarheid.

Deze raamovereenkomst wordt afgesloten voor het inhuren van menskracht voor het vervangen van bestaande halteborden, doortochttabellen en plaatsen van infoberichten aan de haltes van de Lijn in het Vlaams Gewest.

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 041-103620 De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-10