N. 181/2021 - 471548-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 181/2021 - 471548-2021 ( Ref: 420697-2021)
Publicatiedatum:17/09/2021
Uiterste datum:23/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'inspection technique
Aanbestedende overheid:
Service Public Régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité 0316.381.039_17422

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71631000, 71631450
Beschrijving:
Technische inspectiediensten.
Bruginspectiediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Service Public Régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité 0316.381.039_17422 Place Saint-Lazare 2 Bruxelles 1035 Direction Gestion et Inspection _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420293

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

INSPECTION DES OUVRAGES D’ART GERES PAR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

DAA-BMB/DPO-DPK/O20.007-F02_0

Le marché comprend :

• L’inspection régulière de l’ensemble des tunnels, des ponts et autres ouvrages d’art bruxellois ;

• L’inspection régulière de l’ensemble des galeries techniques gérées par la Région de Bruxelles-Capitale.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 159-420697

Modification du cahier spécial des charges pages 6 et 7 (voir en rouge)Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Service Public Régional de Bruxelles, Bruxelles Mobilité 0316.381.039_17422 Place Saint-Lazare 2 Bruxelles 1035 Direction Gestion et Inspection _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420293

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

INSPECTION DES OUVRAGES D’ART GERES PAR LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

DAA-BMB/DPO-DPK/O20.007-F02_0

Le marché comprend :

• L’inspection régulière de l’ensemble des tunnels, des ponts et autres ouvrages d’art bruxellois ;

• L’inspection régulière de l’ensemble des galeries techniques gérées par la Région de Bruxelles-Capitale.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 159-420697

Modification du cahier spécial des charges pages 6 et 7 (voir en rouge)


AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit 0316.381.039_17422 Sint-Lazarusplein 2 Brussel 1035 Directie Beheer en Inspectie _hidden_@sprb.brussels https://mobilite-mobiliteit.brussels https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420293

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

INSPECTIE VAN DE KUNSTWERKEN BEHEERD DOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

DAA-BMB/DPO-DPK/O20.007-F02_0

Deze overheidsopdracht omvat :

• De regelmatige inspectie van het geheel van de tunnels, bruggen en andere Brusselse bouwwerken;

• Regelmatige inspectie van alle technische galerijen beheerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 159-420697

Wijziging van het bestek op blz. 6 en 7 (zie in het rood)