N. 181/2021 - 471563-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 181/2021 - 471563-2021 ( Ref: 431352-2021)
Publicatiedatum:17/09/2021
Uiterste datum:27/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage de bureaux
Aanbestedende overheid:
Gemeente Wezembeek-Oppem

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90919200
Beschrijving:
Schoonmaken van kantoren.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Wezembeek-Oppem Louis Marcelisstraat 134 Wezembeek-Oppem 1970 Mevrouw Katia Paron Telefoon: +32 27831248 _hidden_@gemeente-wezembeek-oppem.be Fax: +32 27310672 www.wezembeek-oppem.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het schoonmaken van oppervlakken en ramen

GUN 21-23/01

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 164-431352 IV.2.2 2021-09-23 10:00 2021-09-27 10:00 IV.2.7 2021-09-23 10:00 2021-09-27 10:00

Naar aanleiding van de gestelde vragen en antwoorden wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes verdaagd naar maandag 27 september 2021 om 10.00 uur.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Wezembeek-Oppem Louis Marcelisstraat 134 Wezembeek-Oppem 1970 Mevrouw Katia Paron Telefoon: +32 27831248 _hidden_@gemeente-wezembeek-oppem.be Fax: +32 27310672 www.wezembeek-oppem.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het schoonmaken van oppervlakken en ramen

GUN 21-23/01

zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-13 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 164-431352 IV.2.2 2021-09-23 10:00 2021-09-27 10:00 IV.2.7 2021-09-23 10:00 2021-09-27 10:00

Naar aanleiding van de gestelde vragen en antwoorden wordt de uiterste datum voor het indienen van de offertes verdaagd naar maandag 27 september 2021 om 10.00 uur.