N. 181/2021 - 471571-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 181/2021 - 471571-2021 ( Ref: 413405-2021)
Publicatiedatum:17/09/2021
Uiterste datum:24/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de secours routier
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen 0316.380.841_17468

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50118000
Beschrijving:
Wegenwachtdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen 0316.380.841_17468 VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 8200 Brugge 8200 Telefoon: +32 50248079 _hidden_@mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419684 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419684

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie West-Vlaanderen. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3,5 ton. 3 Percelen Perceel 1 - deel Noord Perceel 2 - deel Zuid-West Perceel 3 - deel Zuid-Oost

AWV W-Vl-WWV/INV//2021/9-F02_1

Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst -

Incidentafhandeling op de autosnelwegen A10, A11, A18, A17, A14, A19, R8, N31, N395a, N395b en

N395e in de provincie West-Vlaanderen. Het betreft het vrijmaken van de weg langs

bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa

(MTM) > 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 156-413405 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2021-09-15 10:45 2021-09-24 10:45 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2021-09-15 10:45 2021-09-24 10:45

Terechtwijzend bericht nr. 2 d.d. 14/09/2021:

Er werden wijzigingen aangebracht in de bestektekst en de uiterlijke datum voor indiening van de offertes werd verdaagd naar

24/09/2021 om 10 u 45. De wijzigingen zijn terug te vinden in het bijgevoegde document met benaming "OF_WWV-INV-2021-9_TWB

nr 2 dd 14-09-2021".Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling West-Vlaanderen 0316.380.841_17468 VAC Jacob van Maerlant, Koning Albert I-laan 1.2 bus 82 8200 Brugge 8200 Telefoon: +32 50248079 _hidden_@mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419684 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419684

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Project F.A.S.T. Incidentafhandeling op de autosnelwegen in Provincie West-Vlaanderen. Takelen en afvoeren van voertuigen met Maximaal Toegelaten Massa (MTM) > 3,5 ton. 3 Percelen Perceel 1 - deel Noord Perceel 2 - deel Zuid-West Perceel 3 - deel Zuid-Oost

AWV W-Vl-WWV/INV//2021/9-F02_1

Project F.A.S.T. = Files Aanpakken door Snelle Tussenkomst -

Incidentafhandeling op de autosnelwegen A10, A11, A18, A17, A14, A19, R8, N31, N395a, N395b en

N395e in de provincie West-Vlaanderen. Het betreft het vrijmaken van de weg langs

bovengenoemde autosnelwegen en ringwegen van voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa

(MTM) > 3.5t. binnen het in art. 58 Wet 2016 beschreven actiegebied

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 156-413405 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2021-09-15 10:45 2021-09-24 10:45 IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend 2021-09-15 10:45 2021-09-24 10:45

Terechtwijzend bericht nr. 2 d.d. 14/09/2021:

Er werden wijzigingen aangebracht in de bestektekst en de uiterlijke datum voor indiening van de offertes werd verdaagd naar

24/09/2021 om 10 u 45. De wijzigingen zijn terug te vinden in het bijgevoegde document met benaming "OF_WWV-INV-2021-9_TWB

nr 2 dd 14-09-2021".