N. 181/2021 - 471581-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 181/2021 - 471581-2021 ( Ref: 424283-2021)
Publicatiedatum:17/09/2021
Uiterste datum:27/09/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de développement de logiciels de points de vente (POS)
Aanbestedende overheid:
Cultuurconnect 0629.858.909_541725

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
48110000, 72212110
Beschrijving:
Software voor verkooppunten.
Diensten voor ontwikkeling van software voor verkooppunten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Cultuurconnect 0629.858.909_541725 Priemstraat 51 Brussel 1000 Telefoon: +32 472963685 _hidden_@cultuurconnect.be www.cultuurconnect.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420392

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Opdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een ticketingsysteem en uitbreidingen voor groepen van kunst- en cultuurhuizen

Cultuurconnect-Cultuurconnect-2021001-F02_1

Opdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een ticketingsysteem en uitbreidingen voor groepen van kunst- en cultuurhuizen

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 161-424283 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2021-09-20 12:00 2021-09-27 12:00

Leveranciers konden overeenkomstig de procedure en timing voorzien in de selectieleidraad vragen betreffende deze opdracht aan Cultuurconnect bezorgen. Deze vragen en de antwoorden geformuleerd door Cultuurconnect zijn nu overeenkomstig de procedure voorzien in de selectieleidraad via rectificatie gepubliceerd (begeleidend document) op het e-procurement platform voor ondernemingen, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Gezien de publicatie van dit document met vragen en antwoorden op het e-procurement platform (noodzakelijkerwijs) kort voor de uiterste indieningsdatum voor de aanvragen tot deelneming plaatsvindt, wordt in navolging van de Belgische overheidsopdrachtenreglementering deze uiterste indieningsdatum met 7 dagen verdaagd. De nieuwe uiterste indieningsdatum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming is 27 september 2021, 12u CET.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Cultuurconnect 0629.858.909_541725 Priemstraat 51 Brussel 1000 Telefoon: +32 472963685 _hidden_@cultuurconnect.be www.cultuurconnect.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=420392

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Opdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een ticketingsysteem en uitbreidingen voor groepen van kunst- en cultuurhuizen

Cultuurconnect-Cultuurconnect-2021001-F02_1

Opdracht voor diensten voor de uitbouw en de implementatie van een ticketingsysteem en uitbreidingen voor groepen van kunst- en cultuurhuizen

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-09-14 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 161-424283 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2021-09-20 12:00 2021-09-27 12:00

Leveranciers konden overeenkomstig de procedure en timing voorzien in de selectieleidraad vragen betreffende deze opdracht aan Cultuurconnect bezorgen. Deze vragen en de antwoorden geformuleerd door Cultuurconnect zijn nu overeenkomstig de procedure voorzien in de selectieleidraad via rectificatie gepubliceerd (begeleidend document) op het e-procurement platform voor ondernemingen, zowel in het Nederlands als in het Engels.

Gezien de publicatie van dit document met vragen en antwoorden op het e-procurement platform (noodzakelijkerwijs) kort voor de uiterste indieningsdatum voor de aanvragen tot deelneming plaatsvindt, wordt in navolging van de Belgische overheidsopdrachtenreglementering deze uiterste indieningsdatum met 7 dagen verdaagd. De nieuwe uiterste indieningsdatum voor het indienen van de aanvragen tot deelneming is 27 september 2021, 12u CET.