N. 199/2021 - 519697-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 199/2021 - 519697-2021
Publicatiedatum:13/10/2021
Uiterste datum:18/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'élevage
Aanbestedende overheid:
MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services 0308.357.555_15

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
77500000
Beschrijving:
Veehouderijdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services 0308.357.555_15 Rue d'Evere, 1 Evere 1140 François NGOY PONDAMALI Telefoon: +32 24415489 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425382 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425382 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FS-21ISOVI-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pluriannuel (2022-2025) pour le pâturage par des moutons sur le Domaine Militaire à HOUTHALEN-HELCHTEREN (Lot 1) et à Grobbendonk (Lot 2)

MRMP-I/S-21ISOVI-F02_0

Le present marché public concerne un marché de services pour une période de 4 ans (2022-2025) relatif:

1) à la mise en pâturage d'ovins (pâturage saison et pâturage insentif) du domaine militaire à HOUTHALEN-HELCHTEREN (communes de Houthalen-Helchteren et Meeuwen-Gruitrode) - Lot 1;

2) à la mise en pâture d’ovins (pâturage intensif) du domaine militaire de GROBBENDONK au cours de la période de 1 avril jusque 15 novembre, conformément aux conditions du présent CSCh (Lot 2).

Pâturage ovin à Houthalen-Helchteren

Perceel nr.: 1

Communes de Houthalen-Helchteren et Meeuwen-Gruitrode

Le present marché public concerne un marché de services pour une période de 4 ans (2022-2025) relatif à la mise en pâturage d'ovins (pâturage saison et pâturage insentif) du domaine militaire à HOUTHALEN-HELCHTEREN (communes de Houthalen-Helchteren et Meeuwen-Gruitrode).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Voir CSCh

Pâturage ovin à Grobbendonk

Perceel nr.: 2

Grobbendonk

Le présent marché public concerne un marché de services pour une période de 4 ans (2022-2025) relatif à la mise en pâture

d’ovins (pâturage intensif) du domaine militaire de GROBBENDONK au cours de la période de 1 avril jusque 15 novembre,

conformément aux conditions du présent CSCh.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Voir CSCh

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir CSCh

Voir CSCh

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-18 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-18 Plaatselijke tijd: 10:00

Voir CSCh

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir CSCh

Conseil d'État Rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État Rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État Rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-I/S Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Infrastructure - Sous-section Services 0308.357.555_15 Rue d'Evere, 1 Evere 1140 François NGOY PONDAMALI Telefoon: +32 24415489 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425382 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425382 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FS-21ISOVI-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Marché pluriannuel (2022-2025) pour le pâturage par des moutons sur le Domaine Militaire à HOUTHALEN-HELCHTEREN (Lot 1) et à Grobbendonk (Lot 2)

MRMP-I/S-21ISOVI-F02_0

Le present marché public concerne un marché de services pour une période de 4 ans (2022-2025) relatif:

1) à la mise en pâturage d'ovins (pâturage saison et pâturage insentif) du domaine militaire à HOUTHALEN-HELCHTEREN (communes de Houthalen-Helchteren et Meeuwen-Gruitrode) - Lot 1;

2) à la mise en pâture d’ovins (pâturage intensif) du domaine militaire de GROBBENDONK au cours de la période de 1 avril jusque 15 novembre, conformément aux conditions du présent CSCh (Lot 2).

Pâturage ovin à Houthalen-Helchteren

Perceel nr.: 1

Communes de Houthalen-Helchteren et Meeuwen-Gruitrode

Le present marché public concerne un marché de services pour une période de 4 ans (2022-2025) relatif à la mise en pâturage d'ovins (pâturage saison et pâturage insentif) du domaine militaire à HOUTHALEN-HELCHTEREN (communes de Houthalen-Helchteren et Meeuwen-Gruitrode).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Voir CSCh

Pâturage ovin à Grobbendonk

Perceel nr.: 2

Grobbendonk

Le présent marché public concerne un marché de services pour une période de 4 ans (2022-2025) relatif à la mise en pâture

d’ovins (pâturage intensif) du domaine militaire de GROBBENDONK au cours de la période de 1 avril jusque 15 novembre,

conformément aux conditions du présent CSCh.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Voir CSCh

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir CSCh

Voir CSCh

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-18 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-18 Plaatselijke tijd: 10:00

Voir CSCh

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir CSCh

Conseil d'État Rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État Rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Conseil d'État Rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten" 0308.357.555_15 Eversestraat, 1 Evere 1140 François NGOY PONDAMALI Telefoon: +32 24415489 _hidden_@mil.be http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425382 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425382 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-I%2FS-21ISOVI-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Meerjarige overeenkomst (2022-2025) voor begrazing met schapen op het Militair Domein te HOUTHALEN-HELCHTEREN (Perceel 1) en te Grobbendonk (Perceel 2).

MRMP-I/S-21ISOVI-F02_0

De onderhavige overheidsopdracht betreft een dienstencontract voor een periode van 4 jaar (2022-2025):

1) met betrekking tot het begrazen met schapen (seizoens- en stootbegrazing) van het militair domein van HOUTHALEN-HELCHTEREN (gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode), overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek (Perceel 1).

2) met betrekking tot het begrazen met schapen van het militair domein te GROBBENDONK van 1 april tot en met 15 november, overeenkomstig de voorwaarden van dit bestek (Perceel 2).

begrazing met schapen te Houthalen-Helchteren

Perceel nr.: 1

Gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode

De onderhavige opdracht betreft een dienstencontract voor een periode van 4 jaar (2022-2025) met betrekking tot het begrazen met schapen (seizoens- en stootbegrazing) van het militair domein te HOUTHALEN-HELCHTEREN (gemeenten Houthalen-Helchteren en Meeuwen-Gruitrode).

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Zie bestek

Begrazing met schapen te Grobbendonk

Perceel nr.: 2

Grobbendonk

De onderhavige overheidsopdracht betreft een dienstencontract voor een periode van 4 jaar (2022-2025) met betrekking tot

het begrazen met schapen van het militair domein te GROBBENDONK van 1 april tot en met 15 november, overeenkomstig de

voorwaarden van dit bestek.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie bestek

Zie bestek

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-18 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-18 Plaatselijke tijd: 10:00

Zie bestek

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie bestek

Raad van State Wetenschapsstraat 33 BRUSSEL 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Raad van State Wetenschapsstraat 33 BRUSSEL 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Raad van State Wetenschapsstraat 33 BRUSSEL 1040 Telefoon: +32 22349611 http://www.raadvst-consetat.be/?page=index&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08