N. 199/2021 - 519720-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 22 oktober 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 199/2021 - 519720-2021
Publicatiedatum:13/10/2021
Uiterste datum:15/11/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de concession de crédit
Aanbestedende overheid:
Gemeente Bierbeek 0207.516.454_23715

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
66113000
Beschrijving:
Kredietverlening.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Bierbeek 0207.516.454_23715 Speelpleinstraat 8 Bierbeek 3360 Liesbeth Vanhoof _hidden_@bierbeek.be www.bierbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425210 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425210 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Bierbeek-VAL%2F2021-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

financiering van de realisatie van de uitbreiding en renovatie van het vrijetijdscentrum door middel van krediet met audit en technisch-financiële projectbegeleiding

Bierbeek-VAL/2021-F02_0

Overheidsopdracht tot levering van diensten in de vorm van financiering van de realisatie van de uitbreiding en renovatie van het vrijetijdscentrum de borre door middel van krediet met audit en technisch-financiële projectbegeleiding

zie bestek

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-15 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-15 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Bierbeek 0207.516.454_23715 Speelpleinstraat 8 Bierbeek 3360 Liesbeth Vanhoof _hidden_@bierbeek.be www.bierbeek.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425210 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=425210 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Bierbeek-VAL%2F2021-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

financiering van de realisatie van de uitbreiding en renovatie van het vrijetijdscentrum door middel van krediet met audit en technisch-financiële projectbegeleiding

Bierbeek-VAL/2021-F02_0

Overheidsopdracht tot levering van diensten in de vorm van financiering van de realisatie van de uitbreiding en renovatie van het vrijetijdscentrum de borre door middel van krediet met audit en technisch-financiële projectbegeleiding

zie bestek

Gunningscriteria Looptijd in maanden 24

zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-11-15 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-11-15 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvanstate.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-10-08