N. 229/2021 - 601857-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 229/2021 - 601857-2021
Publicatiedatum:25/11/2021
Uiterste datum:27/12/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Chargeurs sur roues
Aanbestedende overheid:
Verko 0218.426.974_24961

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144710
Beschrijving:
Wielladers.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Verko 0218.426.974_24961 Bevrijdingslaan 201 Dendermonde 9200 Telefoon: +32 52251818 _hidden_@dds-verko.be Fax: +32 52200142 www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429517 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429517 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Verko-CO+Wielladers+2021-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Deze opdracht betreft het vrachtvrij leveren van vier nieuwe wielladers met laadbak en eventueel snelwisselsysteem voor het behandelen van organisch afval en compost, restafval, PMD en los papier-karton voor de compostering en overslag van Verko.

Verko-CO Wielladers 2021-F02_0

Deze opdracht betreft het vrachtvrij leveren van vier nieuwe wielladers met laadbak en eventueel snelwisselsysteem voor het behandelen van organisch afval en compost, restafval, PMD en los papier-karton voor de compostering en overslag van Verko.

Dendermonde

Deze opdracht betreft het vrachtvrij leveren van vier nieuwe wielladers met laadbak en eventueel snelwisselsysteem voor het behandelen van organisch afval en compost, restafval, PMD en los papier-karton voor de compostering en overslag van Verko.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 6

Zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-27 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-12-27 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde per e-mail naar _hidden_@dds-verko.be met mededeling bestek CO Wielladers 2021.

Raad van State Brussel Raad van State Brussel Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-20


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Verko 0218.426.974_24961 Bevrijdingslaan 201 Dendermonde 9200 Telefoon: +32 52251818 _hidden_@dds-verko.be Fax: +32 52200142 www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429517 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429517 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Verko-CO+Wielladers+2021-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Deze opdracht betreft het vrachtvrij leveren van vier nieuwe wielladers met laadbak en eventueel snelwisselsysteem voor het behandelen van organisch afval en compost, restafval, PMD en los papier-karton voor de compostering en overslag van Verko.

Verko-CO Wielladers 2021-F02_0

Deze opdracht betreft het vrachtvrij leveren van vier nieuwe wielladers met laadbak en eventueel snelwisselsysteem voor het behandelen van organisch afval en compost, restafval, PMD en los papier-karton voor de compostering en overslag van Verko.

Dendermonde

Deze opdracht betreft het vrachtvrij leveren van vier nieuwe wielladers met laadbak en eventueel snelwisselsysteem voor het behandelen van organisch afval en compost, restafval, PMD en los papier-karton voor de compostering en overslag van Verko.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 6

Zie bestek

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-12-27 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-12-27 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde per e-mail naar _hidden_@dds-verko.be met mededeling bestek CO Wielladers 2021.

Raad van State Brussel Raad van State Brussel Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-20