N. 235/2021 - 619562-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 235/2021 - 619562-2021 ( Ref: 600802-2021)
Publicatiedatum:03/12/2021
Uiterste datum:23/12/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'impression et services connexes
Aanbestedende overheid:
MOW - Stafdienst 0316.380.841_17200

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79800000, 79820000, 79823000, 79824000
Beschrijving:
Drukkerij- en aanverwante diensten.
Diensten in verband met het drukken.
Drukkerij- en afleveringsdiensten.
Drukkerij- en distributiediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MOW - Stafdienst 0316.380.841_17200 Koning Albert-II-laan 20 bus 2 Brussel 1000 Nick Arys Telefoon: +32 494713030 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 25537195 http://mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429499

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Realisatie (redactie, lay-out en druk) van de Mobiliteitsbrief voor lokale overheden

Maritieme Toegang-MT/02575-F02_1

zie bestek

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-29 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 228-600802

De samenvattende meetstaten in word en excel werden toegevoegd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MOW - Stafdienst 0316.380.841_17200 Koning Albert-II-laan 20 bus 2 Brussel 1000 Nick Arys Telefoon: +32 494713030 _hidden_@mow.vlaanderen.be Fax: +32 25537195 http://mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=429499

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Realisatie (redactie, lay-out en druk) van de Mobiliteitsbrief voor lokale overheden

Maritieme Toegang-MT/02575-F02_1

zie bestek

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-29 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 228-600802

De samenvattende meetstaten in word en excel werden toegevoegd.