N. 235/2021 - 619604-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 235/2021 - 619604-2021 ( Ref: 582860-2021)
Publicatiedatum:03/12/2021
Uiterste datum:16/12/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Milieumaatschappij 0887.290.276_16780

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Milieumaatschappij 0887.290.276_16780 Dr De Moorstraat 24-26 Aalst 9300 _hidden_@vmm.be http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=428687

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vlaanderen breed onderzoek naar PFAS in oppervlaktewater, afvalwater, putwater, waterbodem en biota

VMM-VMM/PFAS/2022.1-F02_0

Openbare procedure met Europese bekendmaking voor diensten, Vlaanderen breed onderzoek naar PFAS in oppervlaktewater, afvalwater, putwater, waterbodem en biota

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-29 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 221-582860

Erratum vraag en antwoordTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Milieumaatschappij 0887.290.276_16780 Dr De Moorstraat 24-26 Aalst 9300 _hidden_@vmm.be http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=428687

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vlaanderen breed onderzoek naar PFAS in oppervlaktewater, afvalwater, putwater, waterbodem en biota

VMM-VMM/PFAS/2022.1-F02_0

Openbare procedure met Europese bekendmaking voor diensten, Vlaanderen breed onderzoek naar PFAS in oppervlaktewater, afvalwater, putwater, waterbodem en biota

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-29 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 221-582860

Erratum vraag en antwoord