N. 235/2021 - 619613-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 235/2021 - 619613-2021 ( Ref: 605253-2021)
Publicatiedatum:03/12/2021
Uiterste datum:24/12/2021
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de nettoyage de matériel de bureau, de bureaux, des écoles
Aanbestedende overheid:
Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver BE0207.509.724

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90919000
Beschrijving:
Reiningsdiensten van kantoren, scholen en kantoorapparatuur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver BE0207.509.724 Lemanstraat 63 Sint-Katelijne-Waver 2860 Mevrouw Elke Mariën Telefoon: +32 15305025 _hidden_@skw.be Fax: +32 15305001 www.sintkatelijnewaver.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Regulier onderhoud gemeentehuis en Loerenboske - 2022-2025

2021/057/VVC/283.4/2022-2025

zie II.1.1

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 230-605253

Er werden plannen toegevoegd van de verschillende vleugels van het gemeentehuis als ook van zaal 'Loerenboske'. De plannen werden toegevoegd aan de link waarop de documenten te downloaden zijn. Aan het bestek werd niets inhoudelijk gewijzigd.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver BE0207.509.724 Lemanstraat 63 Sint-Katelijne-Waver 2860 Mevrouw Elke Mariën Telefoon: +32 15305025 _hidden_@skw.be Fax: +32 15305001 www.sintkatelijnewaver.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Regulier onderhoud gemeentehuis en Loerenboske - 2022-2025

2021/057/VVC/283.4/2022-2025

zie II.1.1

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 230-605253

Er werden plannen toegevoegd van de verschillende vleugels van het gemeentehuis als ook van zaal 'Loerenboske'. De plannen werden toegevoegd aan de link waarop de documenten te downloaden zijn. Aan het bestek werd niets inhoudelijk gewijzigd.