N. 235/2021 - 619776-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 235/2021 - 619776-2021 ( Ref: 429718-2021)
Publicatiedatum:03/12/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de formation
Aanbestedende overheid:
BOSA-DG Recrutement et Développement 0671.516.647_550142

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
80500000
Beschrijving:
Opleidingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BOSA-DG Recrutement et Développement 0671.516.647_550142 Boulevard Simon Bolivar 30 boîte 1 Bruxelles 1000 Véronique Durant _hidden_@bosa.fgov.be http://www.bosa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430562

PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE AVEC PUBLICATION PRÉALABLE POUR DES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LES FORMATIONS ET CERTIFICATIONS EN ENTRETIEN COMPORTEMENTAL (STAR) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT DU SPF STRATEGIE ET APPUI (SPF BOSA)

BOSA-DGRO -RO2021-00227-F21_0

Le présent marché porte, d’une part, sur l’organisation de formations en entretien comportemental (star) ; d’autre part, sur la passation et la correction d’épreuves de certification en entretien comportemental (STAR), en français et en néerlandais.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 366800.00

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en néerlandais)

Perceel nr.: 1

Le présent marché porte, d’une part, sur l’organisation de formations en entretien comportemental (star) ; d’autre part, sur la passation et la correction d’épreuves de certification en entretien comportemental (STAR), en français et en néerlandais.

Lot 1 : organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en néerlandais).

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en français)

Perceel nr.: 2

Le présent marché porte, d’une part, sur l’organisation de formations en entretien comportemental (star) ; d’autre part, sur la passation et la correction d’épreuves de certification en entretien comportemental (STAR), en français et en néerlandais.

Lot 2 : organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en français).

AFDELING: PROCEDURE

Le score pour le critère « prix » sera déterminé comme suit:

A = [P+bas/Poffre] x 100

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 163-429718 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en néerlandais)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-29 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Diversity BV Gelbergenstraat 48 Hoeleden 3471 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183400.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en français)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-29 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Diversity BV Gelbergenstraat 48 Hoeleden 3471 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183400.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349309 Fax: +32 22349499 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BOSA-DG Recrutement et Développement 0671.516.647_550142 Boulevard Simon Bolivar 30 boîte 1 Bruxelles 1000 Véronique Durant _hidden_@bosa.fgov.be http://www.bosa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430562

PROCÉDURE NÉGOCIÉE DIRECTE AVEC PUBLICATION PRÉALABLE POUR DES PRESTATIONS DE SERVICES POUR LES FORMATIONS ET CERTIFICATIONS EN ENTRETIEN COMPORTEMENTAL (STAR) POUR LE COMPTE DE LA DIRECTION GENERALE RECRUTEMENT ET DEVELOPPEMENT DU SPF STRATEGIE ET APPUI (SPF BOSA)

BOSA-DGRO -RO2021-00227-F21_0

Le présent marché porte, d’une part, sur l’organisation de formations en entretien comportemental (star) ; d’autre part, sur la passation et la correction d’épreuves de certification en entretien comportemental (STAR), en français et en néerlandais.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 366800.00

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en néerlandais)

Perceel nr.: 1

Le présent marché porte, d’une part, sur l’organisation de formations en entretien comportemental (star) ; d’autre part, sur la passation et la correction d’épreuves de certification en entretien comportemental (STAR), en français et en néerlandais.

Lot 1 : organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en néerlandais).

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en français)

Perceel nr.: 2

Le présent marché porte, d’une part, sur l’organisation de formations en entretien comportemental (star) ; d’autre part, sur la passation et la correction d’épreuves de certification en entretien comportemental (STAR), en français et en néerlandais.

Lot 2 : organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en français).

AFDELING: PROCEDURE

Le score pour le critère « prix » sera déterminé comme suit:

A = [P+bas/Poffre] x 100

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 163-429718 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en néerlandais)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-29 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Diversity BV Gelbergenstraat 48 Hoeleden 3471 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183400.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

organiser des formations d’entretien comportemental (STAR) et les certifications (en français)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-29 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Diversity BV Gelbergenstraat 48 Hoeleden 3471 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183400.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349309 Fax: +32 22349499 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-30

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

BOSA-DG Rekrutering en Ontwikkeling 0671.516.647_550142 Simon Bolívarlaan 30 bus 1 Brussel 1000 Véronique Durant _hidden_@bosa.fgov.be http://www.bosa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430562

VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET VOORAFGAANDE BEKENDMAKING BETREFFENDE DE DIENSTVERLENING VOOR HET OPLEIDEN EN CERTIFICEREN IN GEDRAGSGERICHT INTERVIEW (STAR) VOOR REKENING VAN HET DIRECTORAAT-GENERAAL REKRUTERING EN ONTWIKKELING VAN DE FOD BELEID EN ONDERSTEUNING (FOD BOSA)

BOSA-DGRO -RO2021-00227-F21_0

De onderhavige opdracht betreft enerzijds het organiseren van opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en anderzijds het afnemen en verbeteren van bijhorende certificeringsproeven in gedragsgericht interview (STAR), in het Frans en in het Nederlands.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 366800.00

opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en certificeringsproeven organiseren (in het Nederlands)

Perceel nr.: 1

De onderhavige opdracht betreft enerzijds het organiseren van opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en anderzijds het afnemen en verbeteren van bijhorende certificeringsproeven in gedragsgericht interview (STAR), in het Frans en in het Nederlands.

1. Perceel 1: opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en certificeringsproeven organiseren (in het Nederlands)

opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en certificeringsproeven organiseren (in het Frans)

Perceel nr.: 2

De onderhavige opdracht betreft enerzijds het organiseren van opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en anderzijds het afnemen en verbeteren van bijhorende certificeringsproeven in gedragsgericht interview (STAR), in het Frans en in het Nederlands.

Perceel 2: opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en certificeringsproeven organiseren (in het Frans)

AFDELING: PROCEDURE

De score voor het criterium "prijs" zal worden bepaald als volgt:

A = [Plaagste/Pofferte] x 100

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 163-429718 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en certificeringsproeven organiseren (in het Nederlands)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-29 Aantal inschrijvingen: 4 4 Naam en adres van de contractant: Diversity BV Gelbergenstraat 48 Hoeleden 3471 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183400.00 Opdracht nr.: 2 Perceel nr.: 2

opleidingen in gedragsgericht interview (STAR) en certificeringsproeven organiseren (in het Frans)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-10-29 Aantal inschrijvingen: 3 3 Naam en adres van de contractant: Diversity BV Gelbergenstraat 48 Hoeleden 3471 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 183400.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349309 Fax: +32 22349499 http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-11-30