N. 235/2021 - 620333-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 235/2021 - 620333-2021 ( Ref: 303497-2021)
Publicatiedatum:03/12/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services relatifs à l'industrie du pétrole et du gaz
Aanbestedende overheid:
MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
76000000
Beschrijving:
Diensten in verband met de olie- en gasindustrie.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems Rue d'Evere, 1 - BOX 29 Evere 1140 Jaco Frédéric Telefoon: +32 24416114 _hidden_@mil.be https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430563 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAD-21SD570-F17

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Echantillonnage et analyse des carburants et analyse des lubrifiants

26Y

Contrat cadre pluriannuel (84 mois) pour l'échantillonnage et l'analyse des carburants et l'analyse des lubrifiants et produits apparentés au profit de la Défense

AFDELING: PROCEDURE

MRMP-S/AD-21SD570-F18

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 115-303497

AFDELING: GUNNING EN RESULTATEN

21SD570 26/11/2021 2 2 SGS BELGIUM NV Anvers 850413.22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 30/11/2021


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/AD - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Support Systems - Sous-section Corporate Support Systems Rue d'Evere, 1 - BOX 29 Evere 1140 Jaco Frédéric Telefoon: +32 24416114 _hidden_@mil.be https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430563 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAD-21SD570-F17

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Echantillonnage et analyse des carburants et analyse des lubrifiants

26Y

Contrat cadre pluriannuel (84 mois) pour l'échantillonnage et l'analyse des carburants et l'analyse des lubrifiants et produits apparentés au profit de la Défense

AFDELING: PROCEDURE

MRMP-S/AD-21SD570-F18

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 115-303497

AFDELING: GUNNING EN RESULTATEN

21SD570 26/11/2021 2 2 SGS BELGIUM NV Anvers 850413.22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Telefoon: +32 22349611 30/11/2021

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Support Systems - Ondersectie Corporate Support Systems Eversestraat, 1 - BOX 29 Evere 1140 Jaco Frédéric Telefoon: +32 24416114 _hidden_@mil.be https://www.mil.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430563 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=MRMP-S%2FAD-21SD570-F17

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Staalname en analyse van brandstoffen en analyse van smeermiddelen

26Y

Meerjarige raamovereenkomst (84 maanden) voor de staalname en analyse van brandstoffen en de analyse van smeermiddelen en aanverwante producten ten voordele van Defensie

AFDELING: PROCEDURE

MRMP-S/AD-21SD570-F18

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 115-303497

AFDELING: GUNNING EN RESULTATEN

21SD570 26/11/2021 2 2 SGS BELGIUM NV Antwerpen 850413.22

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 BRUSSEL 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapstraat 33 BRUSSEL 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad van State Wetenschapstraat 33 BRUSSEL 1040 Telefoon: +32 22349611 30/11/2021