N. 238/2021 - 627715-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 238/2021 - 627715-2021
Publicatiedatum:08/12/2021
Uiterste datum:11/01/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de musées
Aanbestedende overheid:
Historische Huizen Gent 0207.451.227_23555

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
92521000
Beschrijving:
Museumdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Historische Huizen Gent 0207.451.227_23555 Botermarkt 1 Gent 9000 Sarah Catrysse Telefoon: +32 92668505 _hidden_@stad.gent http://historischehuizengent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430867 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430867 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HHG-SC%2F2021%2F2-F02 lokaal bestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Exploitatie opdracht bezoek aan de Belforttoren

HHG-SC/2021/2-F02_0

De Stad Gent wenst de exploitatie van de Belforttoren, Sint-Baafsplein 1 A, 9000 Gent in uitbating te

geven voor een periode van 4 jaar, startende op 1 april 2022 tot en met 31 maart 2026.

Het Belfort is elke dag open van 10u tot 18u en is alleen gesloten op 24, 25, 31 december en 1

januari. De opdracht houdt het volgende in en moet tijdens deze openingsuren verzekerd zijn:

 de volledige organisatie van het bezoek aan de Belforttoren met inbegrip van de

reservering/ticketverkoop, zowel de ticketing voor de individuele cultuur-toeristische bezoeker

als voor groepsbezoeken. De verkoop van tickets en de reservaties van groepsbezoeken worden

geregistreerd in het ticketsysteem van de Stad Gent en de ontvangsten worden geïnd op

rekeningnummer van de Stad Gent.

 de permanente bewaking op het bezoekersparcours (met uitzondering van de beiaardkamer, de

tweede gaanderij en de houten torenspits) in regel met de Wet van 2 oktober 2017 tot de

regeling van de private en bijzondere veiligheid en al zijn uitvoeringsbesluiten.

 de verkoop van shopgoederen in de raadskelder van het Belfort, met betrekking tot het Belfort tot

Historische Huizen Gent.

 de schoonmaak van de voor het publiek toegankelijke ruimten in het Belfort, behoudens de

raadskelder.

De ticketbalie en de shop bevinden zich in de raadskelder van het Belfort, op straatniveau en zijn vrij

toegankelijk. De bezoekers hebben toegang tot de Belforttoren via de buitentrap en de eerste

bovenzaal van de Lakenhal. Er is een verplicht plaatsbezoek op 17 en 18 januari 2022, dit telkens om

10u30. Men dient zich hiervoor in te schrijven via mail aan _hidden_@stad.gent. Het is een

gezamenlijk bezoek op twee momenten en het verslag van elk bezoek wordt aan alle kandidaten

doorgestuurd. Het attest van plaatsbezoek is verplicht om bij de offerte te voegen.

Maken in geen geval deel van de opdracht:

 inhoudelijk noch technisch uitwerken van een invulling van de Lakenhal

 de inhoudelijke presentatie in de Belforttoren

 technisch herstel bij defecten

De totale raming van de opdracht bedraagt 1.800.000 miljoen euro exclusief 21 % BTW

Geraamde totale waarde: 1800000.00

Sint- Baafsplein 1 A, 9000 Gent

De Stad Gent wenst de exploitatie van de Belforttoren, Sint-Baafsplein 1 A, 9000 Gent in uitbating te

geven voor een periode van 4 jaar, startende op 1 april 2022 tot en met 31 maart 2026.

Het Belfort is elke dag open van 10u tot 18u en is alleen gesloten op 24, 25, 31 december en 1

januari. De opdracht houdt het volgende in en moet tijdens deze openingsuren verzekerd zijn:

 de volledige organisatie van het bezoek aan de Belforttoren met inbegrip van de

reservering/ticketverkoop, zowel de ticketing voor de individuele cultuur-toeristische bezoeker

als voor groepsbezoeken. De verkoop van tickets en de reservaties van groepsbezoeken worden

geregistreerd in het ticketsysteem van de Stad Gent en de ontvangsten worden geïnd op

rekeningnummer van de Stad Gent.

 de permanente bewaking op het bezoekersparcours (met uitzondering van de beiaardkamer, de

tweede gaanderij en de houten torenspits) in regel met de Wet van 2 oktober 2017 tot de

regeling van de private en bijzondere veiligheid en al zijn uitvoeringsbesluiten.

 de verkoop van shopgoederen in de raadskelder van het Belfort, met betrekking tot het Belfort tot

Historische Huizen Gent.

 de schoonmaak van de voor het publiek toegankelijke ruimten in het Belfort, behoudens de

raadskelder.

De ticketbalie en de shop bevinden zich in de raadskelder van het Belfort, op straatniveau en zijn vrij

toegankelijk. De bezoekers hebben toegang tot de Belforttoren via de buitentrap en de eerste

bovenzaal van de Lakenhal. Er is een verplicht plaatsbezoek op 17 en 18 januari 2022, dit telkens om

10u30. Men dient zich hiervoor in te schrijven via mail aan _hidden_@stad.gent. Het is een

gezamenlijk bezoek op twee momenten en het verslag van elk bezoek wordt aan alle kandidaten

doorgestuurd. Het attest van plaatsbezoek is verplicht om bij de offerte te voegen.

Maken in geen geval deel van de opdracht:

 inhoudelijk noch technisch uitwerken van een invulling van de Lakenhal

 de inhoudelijke presentatie in de Belforttoren

technisch herstel bij defecten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1800000.00 Aanvang 2022-04-01 Einde 2026-03-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Versnelde procedure, Motivering:

Om de continuïteit van de dienstverlening niet te onderbreken

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-11 Plaatselijke tijd: 00:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 leeg Gent 9000 leeg brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-03


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Historische Huizen Gent 0207.451.227_23555 Botermarkt 1 Gent 9000 Sarah Catrysse Telefoon: +32 92668505 _hidden_@stad.gent http://historischehuizengent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430867 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430867 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=HHG-SC%2F2021%2F2-F02 lokaal bestuur

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Exploitatie opdracht bezoek aan de Belforttoren

HHG-SC/2021/2-F02_0

De Stad Gent wenst de exploitatie van de Belforttoren, Sint-Baafsplein 1 A, 9000 Gent in uitbating te

geven voor een periode van 4 jaar, startende op 1 april 2022 tot en met 31 maart 2026.

Het Belfort is elke dag open van 10u tot 18u en is alleen gesloten op 24, 25, 31 december en 1

januari. De opdracht houdt het volgende in en moet tijdens deze openingsuren verzekerd zijn:

 de volledige organisatie van het bezoek aan de Belforttoren met inbegrip van de

reservering/ticketverkoop, zowel de ticketing voor de individuele cultuur-toeristische bezoeker

als voor groepsbezoeken. De verkoop van tickets en de reservaties van groepsbezoeken worden

geregistreerd in het ticketsysteem van de Stad Gent en de ontvangsten worden geïnd op

rekeningnummer van de Stad Gent.

 de permanente bewaking op het bezoekersparcours (met uitzondering van de beiaardkamer, de

tweede gaanderij en de houten torenspits) in regel met de Wet van 2 oktober 2017 tot de

regeling van de private en bijzondere veiligheid en al zijn uitvoeringsbesluiten.

 de verkoop van shopgoederen in de raadskelder van het Belfort, met betrekking tot het Belfort tot

Historische Huizen Gent.

 de schoonmaak van de voor het publiek toegankelijke ruimten in het Belfort, behoudens de

raadskelder.

De ticketbalie en de shop bevinden zich in de raadskelder van het Belfort, op straatniveau en zijn vrij

toegankelijk. De bezoekers hebben toegang tot de Belforttoren via de buitentrap en de eerste

bovenzaal van de Lakenhal. Er is een verplicht plaatsbezoek op 17 en 18 januari 2022, dit telkens om

10u30. Men dient zich hiervoor in te schrijven via mail aan _hidden_@stad.gent. Het is een

gezamenlijk bezoek op twee momenten en het verslag van elk bezoek wordt aan alle kandidaten

doorgestuurd. Het attest van plaatsbezoek is verplicht om bij de offerte te voegen.

Maken in geen geval deel van de opdracht:

 inhoudelijk noch technisch uitwerken van een invulling van de Lakenhal

 de inhoudelijke presentatie in de Belforttoren

 technisch herstel bij defecten

De totale raming van de opdracht bedraagt 1.800.000 miljoen euro exclusief 21 % BTW

Geraamde totale waarde: 1800000.00

Sint- Baafsplein 1 A, 9000 Gent

De Stad Gent wenst de exploitatie van de Belforttoren, Sint-Baafsplein 1 A, 9000 Gent in uitbating te

geven voor een periode van 4 jaar, startende op 1 april 2022 tot en met 31 maart 2026.

Het Belfort is elke dag open van 10u tot 18u en is alleen gesloten op 24, 25, 31 december en 1

januari. De opdracht houdt het volgende in en moet tijdens deze openingsuren verzekerd zijn:

 de volledige organisatie van het bezoek aan de Belforttoren met inbegrip van de

reservering/ticketverkoop, zowel de ticketing voor de individuele cultuur-toeristische bezoeker

als voor groepsbezoeken. De verkoop van tickets en de reservaties van groepsbezoeken worden

geregistreerd in het ticketsysteem van de Stad Gent en de ontvangsten worden geïnd op

rekeningnummer van de Stad Gent.

 de permanente bewaking op het bezoekersparcours (met uitzondering van de beiaardkamer, de

tweede gaanderij en de houten torenspits) in regel met de Wet van 2 oktober 2017 tot de

regeling van de private en bijzondere veiligheid en al zijn uitvoeringsbesluiten.

 de verkoop van shopgoederen in de raadskelder van het Belfort, met betrekking tot het Belfort tot

Historische Huizen Gent.

 de schoonmaak van de voor het publiek toegankelijke ruimten in het Belfort, behoudens de

raadskelder.

De ticketbalie en de shop bevinden zich in de raadskelder van het Belfort, op straatniveau en zijn vrij

toegankelijk. De bezoekers hebben toegang tot de Belforttoren via de buitentrap en de eerste

bovenzaal van de Lakenhal. Er is een verplicht plaatsbezoek op 17 en 18 januari 2022, dit telkens om

10u30. Men dient zich hiervoor in te schrijven via mail aan _hidden_@stad.gent. Het is een

gezamenlijk bezoek op twee momenten en het verslag van elk bezoek wordt aan alle kandidaten

doorgestuurd. Het attest van plaatsbezoek is verplicht om bij de offerte te voegen.

Maken in geen geval deel van de opdracht:

 inhoudelijk noch technisch uitwerken van een invulling van de Lakenhal

 de inhoudelijke presentatie in de Belforttoren

technisch herstel bij defecten

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1800000.00 Aanvang 2022-04-01 Einde 2026-03-31

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Versnelde procedure, Motivering:

Om de continuïteit van de dienstverlening niet te onderbreken

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-01-11 Plaatselijke tijd: 00:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 leeg Gent 9000 leeg brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-03