N. 238/2021 - 628110-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 238/2021 - 628110-2021 ( Ref: 409648-2021)
Publicatiedatum:08/12/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien de meubles
Aanbestedende overheid:
Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
39100000, 39130000, 50850000, 79934000, 79991000
Beschrijving:
Meubilair.
Kantoormeubilair.
Reparatie en onderhoud van meubilair.
Ontwerpen van meubelen.
Inventariscontrole.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88 bus 60 Brussel 1000 Team Plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419561 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430869

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2021/HFB/OP/83261 - Raamovereenkomst voor inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

HFB-2021/HFB/OP/83261-F03_0

Raamovereenkomst voor inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2038205.00

Raamovereenkomst voor inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 154-409648 Opdracht nr.: 2021/HFB/OP/83261 Perceel nr.: 1

inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-12-01 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Nearly New Office Facilities Radiatorenstraat 1 Vilvoorde 1800 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2038205.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Agentschap Facilitair Bedrijf Havenlaan 88 bus 60 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-03


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Agentschap Facilitair Bedrijf 0316.380.841_502760 Havenlaan 88 bus 60 Brussel 1000 Team Plaatsing en rapportering _hidden_@kb.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=419561 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430869

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

2021/HFB/OP/83261 - Raamovereenkomst voor inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

HFB-2021/HFB/OP/83261-F03_0

Raamovereenkomst voor inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2038205.00

Raamovereenkomst voor inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Kwaliteit Weging: 50 Prijs Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 154-409648 Opdracht nr.: 2021/HFB/OP/83261 Perceel nr.: 1

inventarisatie, studie, ophaling, levering, plaatsing en installatie van refurbished meubilair op projectbasis.

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2021-12-01 Aantal inschrijvingen: 1 Naam en adres van de contractant: Nearly New Office Facilities Radiatorenstraat 1 Vilvoorde 1800 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2038205.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Agentschap Facilitair Bedrijf Havenlaan 88 bus 60 Brussel 1000 _hidden_@kb.vlaanderen.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-03