N. 238/2021 - 628111-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 238/2021 - 628111-2021 ( Ref: 446473-2021)
Publicatiedatum:08/12/2021
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services d'évacuation des eaux usées et d'élimination des déchets, services d'hygiénisation et services relatifs à l'environnement
Aanbestedende overheid:
IVAREM 0267.403.264_22903

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

IVAREM 0267.403.264_22903 Leuvensesteenweg 443D Mechelen 2812 Koen Van houtven _hidden_@ivarem.be http://publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430844

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerving en definitieve recyclage van papier en karton.

IVAREM-vubes2100010-F03_0

De opdracht heeft betrekking op de verwerving en definitieve recyclage van papier en karton afkomstig van selectieve inzameling.

De opdracht heeft betrekking op de verwerving en definitieve recyclage van papier en karton afkomstig van selectieve inzameling.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 171-446473 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

verwerving en definitieve recyclage van papier en karton.

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van state Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van state Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van state Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-03


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

IVAREM 0267.403.264_22903 Leuvensesteenweg 443D Mechelen 2812 Koen Van houtven _hidden_@ivarem.be http://publicprocurement.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=430844

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Verwerving en definitieve recyclage van papier en karton.

IVAREM-vubes2100010-F03_0

De opdracht heeft betrekking op de verwerving en definitieve recyclage van papier en karton afkomstig van selectieve inzameling.

De opdracht heeft betrekking op de verwerving en definitieve recyclage van papier en karton afkomstig van selectieve inzameling.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 171-446473 Opdracht nr.: 1 Perceel nr.: 1

verwerving en definitieve recyclage van papier en karton.

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van state Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van state Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Raad van state Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-12-03