N. 13/2022 - 030061-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 13/2022 - 030061-2022 ( Ref: 206298-2021)
Publicatiedatum:19/01/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de courrier
Aanbestedende overheid:
Universiteit Gent 0248.015.142_20859

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
64120000
Beschrijving:
Koeriersdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universiteit Gent 0248.015.142_20859 Sint-Pietersnieuwstraat 25 Gent 9000 _hidden_@ugent.be www.ugent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434126

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Koerierdiensten

Universiteit Gent-21MMO002-F03_0

Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vervoer van binnen- en buitenlandse pakketten.

Deze opdracht omvat drie (3) percelen:

• Perceel 1: Afsluiten van een raamovereenkomst voor pakket-, express-, en/of koerierdiensten voor het verzenden en/of ontvangen van pakketten naar bestemmingen binnen België, Europa en de rest van de wereld.

• Perceel 2: Afsluiten van een raamovereenkomst voor het versturen van clinical trials naar bestemmingen in België, Europa en de rest van de wereld. De verzending omvat enkel zendingen die vallen onder UN3373, naast de droogijs-zendingen (UN1845). De koerierdienst moet kunnen instaan voor het aanleveren van de verpakking en het droogijs.

Speciale tarieven worden gevraagd voor het versturen van pakketten die strikt genomen niet onder UN3373 vallen, maar die wel specimen van menselijke/dierlijke afkomst omvatten.(bloedstalen, urinestalen, weefsel, …).

• Perceel 3: Afsluiten van een raamovereenkomst voor gespecialiseerde zendingen wereldwijd. Hierbij willen we een dienstverlener aanstellen die speciale transporten kan regelen zoals gevaarlijke goederen (bijv. UN2814), kostbare en fragiele apparatuur, en hiervoor de UGent ondersteunt (bijv. op gebied van douaneformaliteiten, …).

Hierbij is zowel het aanbod van type zendingen belangrijk als de mate waarin de dienstverlener formaliteiten kan vervullen voor UGent.

De gekozen dienstverlener kan samenwerken met verschillende bedrijven om deze zendingen uit te voeren, maar is wel enig aanspreekpunt naar UGent toe.

pakket-, express-, en/of koerierdiensten

Perceel nr.: 1

Afsluiten van een raamovereenkomst voor pakket-, express-, en/of koerierdiensten voor het verzenden en/of ontvangen van pakketten naar bestemmingen binnen België, Europa en de rest van de wereld.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: webapplicatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: dienstverlening Weging: 20 Prijs Weging: 60

clinical trials

Perceel nr.: 2

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het versturen van clinical trials naar bestemmingen in België, Europa en de rest van de wereld. De verzending omvat enkel zendingen die vallen onder UN3373, naast de droogijs-zendingen (UN1845). De koerierdienst moet kunnen instaan voor het aanleveren van de verpakking en het droogijs.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: facturatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: dienstverlening Weging: 30 Prijs Weging: 50

gespecialiseerde zendingen

Perceel nr.: 3

Afsluiten van een raamovereenkomst voor gespecialiseerde zendingen wereldwijd. Hierbij willen we een dienstverlener aanstellen die speciale transporten kan regelen zoals gevaarlijke goederen (bijv. UN2814), kostbare en fragiele apparatuur, en hiervoor de UGent ondersteunt (bijv. op gebied van douaneformaliteiten, …).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: facturatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: verschillende types transport Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: dienstverlening Weging: 20 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 080-206298 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

gespecialiseerde zendingen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be http://www.raadvst-consetat.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Universiteit Gent 0248.015.142_20859 Sint-Pietersnieuwstraat 25 Gent 9000 _hidden_@ugent.be www.ugent.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434126

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Koerierdiensten

Universiteit Gent-21MMO002-F03_0

Deze opdracht betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor het vervoer van binnen- en buitenlandse pakketten.

Deze opdracht omvat drie (3) percelen:

• Perceel 1: Afsluiten van een raamovereenkomst voor pakket-, express-, en/of koerierdiensten voor het verzenden en/of ontvangen van pakketten naar bestemmingen binnen België, Europa en de rest van de wereld.

• Perceel 2: Afsluiten van een raamovereenkomst voor het versturen van clinical trials naar bestemmingen in België, Europa en de rest van de wereld. De verzending omvat enkel zendingen die vallen onder UN3373, naast de droogijs-zendingen (UN1845). De koerierdienst moet kunnen instaan voor het aanleveren van de verpakking en het droogijs.

Speciale tarieven worden gevraagd voor het versturen van pakketten die strikt genomen niet onder UN3373 vallen, maar die wel specimen van menselijke/dierlijke afkomst omvatten.(bloedstalen, urinestalen, weefsel, …).

• Perceel 3: Afsluiten van een raamovereenkomst voor gespecialiseerde zendingen wereldwijd. Hierbij willen we een dienstverlener aanstellen die speciale transporten kan regelen zoals gevaarlijke goederen (bijv. UN2814), kostbare en fragiele apparatuur, en hiervoor de UGent ondersteunt (bijv. op gebied van douaneformaliteiten, …).

Hierbij is zowel het aanbod van type zendingen belangrijk als de mate waarin de dienstverlener formaliteiten kan vervullen voor UGent.

De gekozen dienstverlener kan samenwerken met verschillende bedrijven om deze zendingen uit te voeren, maar is wel enig aanspreekpunt naar UGent toe.

pakket-, express-, en/of koerierdiensten

Perceel nr.: 1

Afsluiten van een raamovereenkomst voor pakket-, express-, en/of koerierdiensten voor het verzenden en/of ontvangen van pakketten naar bestemmingen binnen België, Europa en de rest van de wereld.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: webapplicatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: dienstverlening Weging: 20 Prijs Weging: 60

clinical trials

Perceel nr.: 2

Afsluiten van een raamovereenkomst voor het versturen van clinical trials naar bestemmingen in België, Europa en de rest van de wereld. De verzending omvat enkel zendingen die vallen onder UN3373, naast de droogijs-zendingen (UN1845). De koerierdienst moet kunnen instaan voor het aanleveren van de verpakking en het droogijs.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: facturatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: dienstverlening Weging: 30 Prijs Weging: 50

gespecialiseerde zendingen

Perceel nr.: 3

Afsluiten van een raamovereenkomst voor gespecialiseerde zendingen wereldwijd. Hierbij willen we een dienstverlener aanstellen die speciale transporten kan regelen zoals gevaarlijke goederen (bijv. UN2814), kostbare en fragiele apparatuur, en hiervoor de UGent ondersteunt (bijv. op gebied van douaneformaliteiten, …).

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: facturatie Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: verschillende types transport Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: dienstverlening Weging: 20 Prijs Weging: 40

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 080-206298 Opdracht nr.: 3 Perceel nr.: 3

gespecialiseerde zendingen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadvst-consetat.be http://www.raadvst-consetat.be/ Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14