N. 13/2022 - 030253-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 27 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 13/2022 - 030253-2022 ( Ref: 533632-2021)
Publicatiedatum:19/01/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services relatifs à l'impression
Aanbestedende overheid:
Gemeente Merelbeke 0207 453 207

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79820000
Beschrijving:
Diensten in verband met het drukken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Merelbeke 0207 453 207 Hundelgemsesteenweg 353 Merelbeke 9820 De heer Philippe Cappendyck Telefoon: +32 92103262 _hidden_@merelbeke.be Fax: +32 92103259 www.merelbeke.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

2021065

zie II.2.4

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419290.00

gemeentehuis

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (lay-out) Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (redactie) Weging: 25 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 50

Vereiste opties (ingevulde prijzen en opmaak conform technische bepalingen bestek)

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 204-533632 Opdracht nr.: 2021065

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-12 Aantal inschrijvingen: 4 0 0 4 Naam en adres van de contractant: Die Keure NV Kleine Pathoekeweg 3 Brugge 8000 Telefoon: +32 50471272 _hidden_@diekeure.be Fax: +32 50343768 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419290.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Gemeente Merelbeke 0207 453 207 Hundelgemsesteenweg 353 Merelbeke 9820 De heer Philippe Cappendyck Telefoon: +32 92103262 _hidden_@merelbeke.be Fax: +32 92103259 www.merelbeke.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

2021065

zie II.2.4

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419290.00

gemeentehuis

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (lay-out) Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Beoordeling aan te leveren model (redactie) Weging: 25 Kostencriterium Naam: Prijs Weging: 50

Vereiste opties (ingevulde prijzen en opmaak conform technische bepalingen bestek)

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 204-533632 Opdracht nr.: 2021065

redactie, opmaak en drukken van gemeentelijke magazines 2022-2025

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-12 Aantal inschrijvingen: 4 0 0 4 Naam en adres van de contractant: Die Keure NV Kleine Pathoekeweg 3 Brugge 8000 Telefoon: +32 50471272 _hidden_@diekeure.be Fax: +32 50343768 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 419290.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-14