N. 16/2022 - 038372-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 16/2022 - 038372-2022
Publicatiedatum:24/01/2022
Uiterste datum:28/02/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de marketing
Aanbestedende overheid:
Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0242.401.911_16753

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79342000, 79530000, 92312211
Beschrijving:
Marketingdiensten.
Vertaaldiensten.
Diensten verleend door tekstbureau.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0242.401.911_16753 Koning Albert II-laan 37 Brussel 1030 Steffi Van Severen _hidden_@fitagency.be http://www.flandersinvestmentandtrade.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434575 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434575 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VLAIO-FIT%2F2022%2FMKT%2F01-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor contentmarketing & copywriting in Nederlands en Engels + copywriting/vertaling/hertaling Frans en Duits

VLAIO-FIT/2022/MKT/01-F02_0

Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen en heeft een dubbele missie: Vlaamse bedrijven helpen internationaliseren en buitenlandse bedrijven overtuigen om zich in Vlaanderen te komen vestigen en er uit te breiden.

Om alle binnen- en buitenlandse doelgroepen te bereiken met de juiste boodschappen, de geschikte ‘tone of voice’, via het juiste kanaal en in overtuigende taal, is FIT op zoek naar één dienstverlener die in het kader van een raamovereenkomst haar kan bijstaan bij contentmarketingprojecten, copywriting in Nederlands en Engels én copywriting/vertaling/hertaling van kleinere opdrachten in Frans en Duits.

België

Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen en heeft een dubbele missie: Vlaamse bedrijven helpen internationaliseren en buitenlandse bedrijven overtuigen om zich in Vlaanderen te komen vestigen en er uit te breiden.

Om alle binnen- en buitenlandse doelgroepen te bereiken met de juiste boodschappen, de geschikte ‘tone of voice’, via het juiste kanaal en in overtuigende taal, is FIT op zoek naar één dienstverlener die in het kader van een raamovereenkomst haar kan bijstaan bij contentmarketingprojecten en copywriting in Nederlands en Engels én copywriting/vertaling/hertaling van kleinere opdrachten in Frans en Duits.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-28 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen 0242.401.911_16753 Koning Albert II-laan 37 Brussel 1030 Steffi Van Severen _hidden_@fitagency.be http://www.flandersinvestmentandtrade.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434575 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=434575 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VLAIO-FIT%2F2022%2FMKT%2F01-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor contentmarketing & copywriting in Nederlands en Engels + copywriting/vertaling/hertaling Frans en Duits

VLAIO-FIT/2022/MKT/01-F02_0

Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen en heeft een dubbele missie: Vlaamse bedrijven helpen internationaliseren en buitenlandse bedrijven overtuigen om zich in Vlaanderen te komen vestigen en er uit te breiden.

Om alle binnen- en buitenlandse doelgroepen te bereiken met de juiste boodschappen, de geschikte ‘tone of voice’, via het juiste kanaal en in overtuigende taal, is FIT op zoek naar één dienstverlener die in het kader van een raamovereenkomst haar kan bijstaan bij contentmarketingprojecten, copywriting in Nederlands en Engels én copywriting/vertaling/hertaling van kleinere opdrachten in Frans en Duits.

België

Flanders Investment & Trade (FIT) is hét aanspreekpunt voor internationaal ondernemen in Vlaanderen en heeft een dubbele missie: Vlaamse bedrijven helpen internationaliseren en buitenlandse bedrijven overtuigen om zich in Vlaanderen te komen vestigen en er uit te breiden.

Om alle binnen- en buitenlandse doelgroepen te bereiken met de juiste boodschappen, de geschikte ‘tone of voice’, via het juiste kanaal en in overtuigende taal, is FIT op zoek naar één dienstverlener die in het kader van een raamovereenkomst haar kan bijstaan bij contentmarketingprojecten en copywriting in Nederlands en Engels én copywriting/vertaling/hertaling van kleinere opdrachten in Frans en Duits.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectieleidraad

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-02-28 Plaatselijke tijd: 11:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 _hidden_@raadvanstate.be http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=nl Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19