N. 16/2022 - 038679-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 16/2022 - 038679-2022 ( Ref: 427175-2021)
Publicatiedatum:24/01/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de mise à disposition de personnel, y compris de personnel temporaire
Aanbestedende overheid:
SCK CEN 0406.568.867_25553

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79600000, 79620000
Beschrijving:
Recruteringsdiensten.
Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SCK CEN 0406.568.867_25553 Avenue Herrmann Debroux Bruxelles 1160 Service Achats _hidden_@sckcen.be www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431586 fondation d'utilité publique recherche

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre: Embauche de personnel temporaire

SCK•CEN-2021-077-RB-F03_0

Personnel comme soutien temporaire à nos propres départements. Il peut s'agir de profils de toutes sortes tels que des ingénieurs, des scientifiques, des dessinateurs, des techniciens, des spécialistes des TIC, du personnel administratif, des techniciens de laboratoire, etc.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.00

Affectations de longue durée (min. 6 mois)

Perceel nr.: 1

Mol, Bruxelles, Louvain-la-Neuve

Embauche du personnel temporaire pour une période de 6 mois minimum.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: La vitesse moyenne pour remplir des postes vacantes Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: service fourni par le contractant Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: plan d'approche pour la présélection des candidats Weging: 25 Prijs Weging: 40

Le cahier des charges est uniquement disponible en Néerlandais

Affactations de courte durée (max. 6 mois)

Perceel nr.: 2

Mol, Bruxelles, Louvain-la-Neuve

Embauche de personnel pour une période de 6 mois maximum.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: la vitesse moyene pour remplir les poste vacantes Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: servicefourni par le contractant Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: plan d'approche pour la présélection des candidats Weging: 25 Prijs Weging: 40

le cahier des charges est uniquement disponible en Néerlandais

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 162-427175 Opdracht nr.: 2021-071 Perceel nr.: 1

affectations à long terme (dès 6 mois)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: ARCADIS BELGIUM 0426682709 Bruxelles 1000 Naam en adres van de contractant: AUSY BELGIUM NV 0450760087 Heverlee 3001 Naam en adres van de contractant: EQUANS NV 0425702910 Bruxelles 100 Naam en adres van de contractant: SOLID TALENT NV 0880693385 Anvers 2060 Naam en adres van de contractant: CONSORTIUM HOUSE OF HR 0477750833 - 0841565664 Anvers 2000 Naam en adres van de contractant: TORMANS BV 0473051578 Geel 2440 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4500000.00 Opdracht nr.: 2021-071 Perceel nr.: 2

Affectations à court teme (<6 mois)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: AUSY BELGIUM 0450760087 Heverlee 3001 Naam en adres van de contractant: ARCADIS BELGIUM NV 0426682709 Bruxelles 1000 Naam en adres van de contractant: EQUANS NV 0425702910 Bruxelles 1000 Naam en adres van de contractant: SOLID TALENT NV 0880693385 Anvers 2060 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de première instance Place Bolivar 20 boîte 1 Anvers 2000 Telefoon: +32 32578011 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SCK CEN 0406.568.867_25553 Avenue Herrmann Debroux Bruxelles 1160 Service Achats _hidden_@sckcen.be www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431586 fondation d'utilité publique recherche

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre: Embauche de personnel temporaire

SCK•CEN-2021-077-RB-F03_0

Personnel comme soutien temporaire à nos propres départements. Il peut s'agir de profils de toutes sortes tels que des ingénieurs, des scientifiques, des dessinateurs, des techniciens, des spécialistes des TIC, du personnel administratif, des techniciens de laboratoire, etc.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.00

Affectations de longue durée (min. 6 mois)

Perceel nr.: 1

Mol, Bruxelles, Louvain-la-Neuve

Embauche du personnel temporaire pour une période de 6 mois minimum.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: La vitesse moyenne pour remplir des postes vacantes Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: service fourni par le contractant Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: plan d'approche pour la présélection des candidats Weging: 25 Prijs Weging: 40

Le cahier des charges est uniquement disponible en Néerlandais

Affactations de courte durée (max. 6 mois)

Perceel nr.: 2

Mol, Bruxelles, Louvain-la-Neuve

Embauche de personnel pour une période de 6 mois maximum.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: la vitesse moyene pour remplir les poste vacantes Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: servicefourni par le contractant Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: plan d'approche pour la présélection des candidats Weging: 25 Prijs Weging: 40

le cahier des charges est uniquement disponible en Néerlandais

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 162-427175 Opdracht nr.: 2021-071 Perceel nr.: 1

affectations à long terme (dès 6 mois)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: ARCADIS BELGIUM 0426682709 Bruxelles 1000 Naam en adres van de contractant: AUSY BELGIUM NV 0450760087 Heverlee 3001 Naam en adres van de contractant: EQUANS NV 0425702910 Bruxelles 100 Naam en adres van de contractant: SOLID TALENT NV 0880693385 Anvers 2060 Naam en adres van de contractant: CONSORTIUM HOUSE OF HR 0477750833 - 0841565664 Anvers 2000 Naam en adres van de contractant: TORMANS BV 0473051578 Geel 2440 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4500000.00 Opdracht nr.: 2021-071 Perceel nr.: 2

Affectations à court teme (<6 mois)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: AUSY BELGIUM 0450760087 Heverlee 3001 Naam en adres van de contractant: ARCADIS BELGIUM NV 0426682709 Bruxelles 1000 Naam en adres van de contractant: EQUANS NV 0425702910 Bruxelles 1000 Naam en adres van de contractant: SOLID TALENT NV 0880693385 Anvers 2060 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de première instance Place Bolivar 20 boîte 1 Anvers 2000 Telefoon: +32 32578011 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

SCK CEN 0406.568.867_25553 Herrmann Debrouxlaan 40 Brussel 1160 Aankoopdienst _hidden_@sckcen.be www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=431586 stichting van openbaar nut onderzoek

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst: Inhuren van tijdelijk personeel

SCK•CEN-2021-077-RB-F03_0

Personeel ter tijdelijke ondersteuning van de eigen diensten . Het kan hierbij gaan om profielen van allerlei aard zoals ingenieurs, wetenschappers, tekenaars, technici, ICT specialisten, administratief personeel, laboranten, etc.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 5000000.00

Lange termijn opdrachten (min. 6 maanden)

Perceel nr.: 1

Mol, Brussel, Louvain-la-Neuve

Inhuren van tijdelijk personeel voor minstens 6 maanden

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Gemiddelde snelheid voor de invulling van vacatures Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Service vanwege de opdrachtnemer Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak voorselectie van kandidaten Weging: 25 Prijs Weging: 40

het bestek is enkel beschikbaar in het Nederlands

Korte Lange termijn opdrachten (max. 6 maanden)

Perceel nr.: 2

Mol, Brussel, Louvain-la-Neuve

Inhuren van tijdelijk personeel voor minstens 6 maanden

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: gemiddelde snelhied voor invulling van vacatures Weging: 20 Kwaliteitscriterium Naam: Services Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Plan van aanpak Weging: 25 Prijs Weging: 40

het bestek is enkel beschikbaar in het Nederlands

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 162-427175 Opdracht nr.: 2021-071 Perceel nr.: 1

Lange termijnopdrachten (vanaf 6 maanden)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: ARCADIS BELGIUM 0426682709 Markiesstraat 1 Brussel 1000 Naam en adres van de contractant: AUSY BELGIUM NV 0450760087 Esperantolaan 8 Heverlee 3001 Naam en adres van de contractant: EQUANS NV 0425702910 Simon Bolivarlaan 34-36 Brussel 100 Naam en adres van de contractant: SOLID TALENT NV 0880693385 Bredastraat 140/201 Antwerpen 2060 Naam en adres van de contractant: CONSORTIUM HOUSE OF HR 0477750833 - 0841565664 Sint Pietersvliet 3 Antwerpen 2000 Naam en adres van de contractant: TORMANS BV 0473051578 KLeinhoefstraat 11/15 Geel 2440 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4500000.00 Opdracht nr.: 2021-071 Perceel nr.: 2

Korte termijnopdrachten (tot 6 maanden)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-01-04 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: AUSY BELGIUM 0450760087 Esperantolaan 8 Heverlee 3001 Naam en adres van de contractant: ARCADIS BELGIUM NV 0426682709 Markiesstraat 1 Brussel 1000 Naam en adres van de contractant: EQUANS NV 0425702910 Simon Boivarstraat 34-36 Brussel 1000 Naam en adres van de contractant: SOLID TALENT NV 0880693385 Bredastraat 140/201 Antwerpen 2060 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 500000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank van eerste Aanleg Bolivarplaats 20 bus 1 Antwerpen 2000 Telefoon: +32 32578011 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-01-19