N. 92/2022 - 252126-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zaterdag 28 mei 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 92/2022 - 252126-2022 ( Ref: 493107-2021)
Publicatiedatum:12/05/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Soutien à la mise en œuvre de stratégies territoriales dans les zones internes des régions les moins développées d’Italie
Aanbestedende overheid:
Commission européenne, Direction générale de la politique régionale et urbaine (REGIO), REGIO.A.3 — Budget and Financial Management

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79000000
Beschrijving:
Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Commission européenne, Direction générale de la politique régionale et urbaine (REGIO), REGIO.A.3 - Budget and Financial Management Rue Père de Deken 23 Brussels 1040 _hidden_@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Soutien à la mise en œuvre de stratégies territoriales dans les zones internes des régions les moins développées d’Italie

REGIO/2021/OP/0014

Soutien à la mise en œuvre de stratégies territoriales dans les zones internes des régions les moins développées d’Italie.

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 442400.00 709950.00

Dans les locaux du contractant.

Soutien à la mise en œuvre de stratégies territoriales dans les zones internes des régions les moins développées d’Italie.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Qualité de la méthode proposée Weging: /50 Kwaliteitscriterium Naam: Organisation du travail Weging: /30 Kwaliteitscriterium Naam: Mesures de contrôle de la qualité Weging: /20 Prijs Weging: 40 %

Merci de consulter le dossier d’appel d’offres à l’adresse suivante: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8973

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 190-493107 Opdracht nr.: 2021CE160AT045

Soutien à la mise en œuvre de stratégies territoriales dans les zones internes des régions les moins développées d’Italie

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-05-05 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: E&Y Advisory S.p.A IT13221390159 via Meravigli 14 Milano I-20123 Naam en adres van de contractant: Studio legale Tributario 03351570969 via Meravigli 14 Milan I-20123 Geraamde totale waarde: 790000.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 536410.52

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 http://curia.europa.eu Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-05


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy (REGIO), REGIO.A.3 - Budget and Financial Management Rue Père de Deken 23 Brussels 1040 _hidden_@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Supporting Implementation of Territorial Strategies in Inner Areas in Italy’s Less Developed Regions

REGIO/2021/OP/0014

Supporting implementation of territorial strategies in inner areas in Italy’s less developed regions.

Laagste offerte-Hoogste offerte meegerekend: 442400.00 709950.00

On contractor's premises.

Supporting implementation of territorial strategies in inner areas in Italy’s less developed regions.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Quality of the proposed methodology Weging: /50 Kwaliteitscriterium Naam: Organisation of the work Weging: /30 Kwaliteitscriterium Naam: Quality control measures Weging: /20 Prijs Weging: 40 %

Please consult the procurement documents available at https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8973

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 190-493107 Opdracht nr.: 2021CE160AT045

Supporting Implementation of Territorial Strategies in Inner Areas in Italy’s Less Developed Regions

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-05-05 Aantal inschrijvingen: 10 Naam en adres van de contractant: E&Y Advisory S.p.A IT13221390159 via Meravigli 14 Milano 20123 Naam en adres van de contractant: Studio legale Tributario 03351570969 via Meravigli 14 Milan 20123 Geraamde totale waarde: 790000.00 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 536410.52

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

General Court of the European Union rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 http://curia.europa.eu Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-05-05