N. 119/2022 - 335844-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 4 juni 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2022 - 335844-2022
Publicatiedatum:22/06/2022
Uiterste datum:26/07/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de transport des ordures ménagères
Aanbestedende overheid:
Verko 0218.426.974_24961

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90512000
Beschrijving:
Diensten voor afvalvervoer.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Verko 0218.426.974_24961 Bevrijdingslaan 201 Dendermonde 9200 Telefoon: +32 52251818 _hidden_@dds-verko.be Fax: +32 52200142 www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449626 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449626 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Verko-RP+Transporten+2022-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

RP Transporten 2022

Verko-RP Transporten 2022-F02_0

Openbare procedure voor het afvoeren van de fracties grofvuil, snoeihout, tuinafval en boomstronken van de 10 recyclageparken van Verko naar de overslag van Verko.

Perceel 1

Perceel nr.: 1

Dendermonde

Afvoeren van de containers van de recyclageparken van Appels, Hoogveld, Hamme, Buggenhout en Lebbeke

Gunningscriteria Aanvang 2023-01-01 Einde 2024-12-31 Beschrijving van verlengingen:

De opdracht vangt aan op 1 november 2022 en de duur is vastgesteld op 2 jaar. De opdracht kan door het opdrachtgevend bestuur driemaal worden verlengd telkens voor een periode van 1 jaar.

Perceel 2

Perceel nr.: 2

Dendermonde

Afvoeren van de containers van de recyclageparken van Berlare, Wichelen, Laarne, Wetteren en Melle

Gunningscriteria Looptijd in dagen 730 Beschrijving van verlengingen:

De opdracht vangt aan op 1 november 2022 en de duur is vastgesteld op 2 jaar. De opdracht kan door het opdrachtgevend bestuur driemaal worden verlengd telkens voor een periode van 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-26 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-07-26 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde per e-mail naar _hidden_@dds-verko.be met mededeling bestek RP Transporten 2022.

Raad van State Brussel Raad van State Brussel Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Verko 0218.426.974_24961 Bevrijdingslaan 201 Dendermonde 9200 Telefoon: +32 52251818 _hidden_@dds-verko.be Fax: +32 52200142 www.dds-verko.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449626 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449626 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Verko-RP+Transporten+2022-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

RP Transporten 2022

Verko-RP Transporten 2022-F02_0

Openbare procedure voor het afvoeren van de fracties grofvuil, snoeihout, tuinafval en boomstronken van de 10 recyclageparken van Verko naar de overslag van Verko.

Perceel 1

Perceel nr.: 1

Dendermonde

Afvoeren van de containers van de recyclageparken van Appels, Hoogveld, Hamme, Buggenhout en Lebbeke

Gunningscriteria Aanvang 2023-01-01 Einde 2024-12-31 Beschrijving van verlengingen:

De opdracht vangt aan op 1 november 2022 en de duur is vastgesteld op 2 jaar. De opdracht kan door het opdrachtgevend bestuur driemaal worden verlengd telkens voor een periode van 1 jaar.

Perceel 2

Perceel nr.: 2

Dendermonde

Afvoeren van de containers van de recyclageparken van Berlare, Wichelen, Laarne, Wetteren en Melle

Gunningscriteria Looptijd in dagen 730 Beschrijving van verlengingen:

De opdracht vangt aan op 1 november 2022 en de duur is vastgesteld op 2 jaar. De opdracht kan door het opdrachtgevend bestuur driemaal worden verlengd telkens voor een periode van 1 jaar.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-07-26 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-07-26 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Het bestek en offerteformulier zijn te verkrijgen bij Verko in Dendermonde per e-mail naar _hidden_@dds-verko.be met mededeling bestek RP Transporten 2022.

Raad van State Brussel Raad van State Brussel Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17