N. 119/2022 - 336305-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 6 juli 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 119/2022 - 336305-2022 ( Ref: 230278-2022)
Publicatiedatum:22/06/2022
Uiterste datum:30/06/2022
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services d'inspection
Aanbestedende overheid:
Pôle Hospitalier Jolimont ASBL 0401.793.596_535364

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71000000, 71200000, 71400000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie.
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.
Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pôle Hospitalier Jolimont ASBL 0401.793.596_535364 Rue Ferrer, 159 Haine-Saint-Paul 7100 Corinne Capron Telefoon: +32 476781720 _hidden_@jolimont.be www.jolimont.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444424 SCRL Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB - Ambroise Paré) Boulevard Kennedy 2 Mons 7000 _hidden_@jolimont.be https://www.chupmb.be/ https://www.chupmb.be/ ASBL HELORA Boulevard Fulgence Masson 5 Mons 7000 _hidden_@jolimont.be http://www.helora.be http://www.helora.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

PROJET HELORA

Groupe Jolimont ASBL-HELORA01 - 2022-F02_0

Conception et réalisation de cinq nouveaux complexes hospitaliers dans le cadre de de l’intégration du POLE HOSPITALIER JOLIMONT et du CHU AMBROISE PARE, avec une attention toute particulière à l’articulation des actifs existants susceptibles d’être préservés et des nouvelles constructions.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 085-230278

Une précision complémentaire relative à ce dossier est disponible.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pôle Hospitalier Jolimont ASBL 0401.793.596_535364 Rue Ferrer, 159 Haine-Saint-Paul 7100 Corinne Capron Telefoon: +32 476781720 _hidden_@jolimont.be www.jolimont.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=444424 SCRL Centre Hospitalier Universitaire et Psychiatrique de Mons-Borinage (CHUPMB - Ambroise Paré) Boulevard Kennedy 2 Mons 7000 _hidden_@jolimont.be https://www.chupmb.be/ https://www.chupmb.be/ ASBL HELORA Boulevard Fulgence Masson 5 Mons 7000 _hidden_@jolimont.be http://www.helora.be http://www.helora.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

PROJET HELORA

Groupe Jolimont ASBL-HELORA01 - 2022-F02_0

Conception et réalisation de cinq nouveaux complexes hospitaliers dans le cadre de de l’intégration du POLE HOSPITALIER JOLIMONT et du CHU AMBROISE PARE, avec une attention toute particulière à l’articulation des actifs existants susceptibles d’être préservés et des nouvelles constructions.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-17 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 085-230278

Une précision complémentaire relative à ce dossier est disponible.