N. 127/2022 - 361980-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 127/2022 - 361980-2022
Publicatiedatum:05/07/2022
Uiterste datum:16/08/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de gestion et d'assistance relatifs aux réseaux de données
Aanbestedende overheid:
AZ Alma BE0463.862.908

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72315000
Beschrijving:
Beheer van datanetwerken en ondersteunende diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ Alma BE0463.862.908 Ringlaan 15 Eeklo 9900 De heer Kenny Verbeke Telefoon: +32 93100467 _hidden_@azalma.be www.azalma.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/94/SU/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

vernieuwing infrastructuur datacenter & storage

2022/REF/KV/DCA/006

zie II.2.4

Geraamde totale waarde: 3719008.26

AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo

vernieuwing infrastructuur datacenter & storage

Gunningscriteria Looptijd in maanden 84

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Relevante partnerships waarmee de oplossing kan worden aangeboden, de omvang van de competence centers en aantal gecertifieerd.

2. De drie belangrijkste opdrachten met gelijkaardige fysieke server- en opslagcapaciteit gerealiseerd gedurende de drie laatste jaren (indien mogelijk in de zorgsector). Hij duidt aan voor welke publieke en private instanties hij deze opdrachten heeft gerealiseerd. De kandidaat zal de datum aanduiden, alsook de exacte aard van de gepresteerde diensten, het totale bedrag van de opdracht en de coördinaten van de contactpersoon die al zo de mogelijkheid aan AZ Alma laat om eventueel zonder tussenpersoon, verdere informatie over de genoemde diensten te verkrijgen. De kandidaat had hierbij niet de rol van onderaannemer.

2. 3 referenties

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-16 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-11-14 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-08-16 Plaatselijke tijd: 10:00

AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank van eerste aanleg - Oost-Vlaanderen Watlingtonstraat 1 Gent 9000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

AZ Alma BE0463.862.908 Ringlaan 15 Eeklo 9900 De heer Kenny Verbeke Telefoon: +32 93100467 _hidden_@azalma.be www.azalma.be https://cloud.3p.eu/Downloads/1/94/SU/2022 https://eten.publicprocurement.be Ziekenhuis

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

vernieuwing infrastructuur datacenter & storage

2022/REF/KV/DCA/006

zie II.2.4

Geraamde totale waarde: 3719008.26

AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo

vernieuwing infrastructuur datacenter & storage

Gunningscriteria Looptijd in maanden 84

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

Artikel 70 van de wet van 17 juni 2016 betreffende de overheidsopdrachten is van toepassing. Voor de in artikel 67 van de wet bedoelde uitsluitingsgronden deelt de gegadigde of inschrijver op eigen initiatief mee of hij bij het begin van de procedure de in artikel 70, lid 1, bedoelde corrigerende maatregelen heeft genomen.

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. Relevante partnerships waarmee de oplossing kan worden aangeboden, de omvang van de competence centers en aantal gecertifieerd.

2. De drie belangrijkste opdrachten met gelijkaardige fysieke server- en opslagcapaciteit gerealiseerd gedurende de drie laatste jaren (indien mogelijk in de zorgsector). Hij duidt aan voor welke publieke en private instanties hij deze opdrachten heeft gerealiseerd. De kandidaat zal de datum aanduiden, alsook de exacte aard van de gepresteerde diensten, het totale bedrag van de opdracht en de coördinaten van de contactpersoon die al zo de mogelijkheid aan AZ Alma laat om eventueel zonder tussenpersoon, verdere informatie over de genoemde diensten te verkrijgen. De kandidaat had hierbij niet de rol van onderaannemer.

2. 3 referenties

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-16 Plaatselijke tijd: 10:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2022-11-14 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-08-16 Plaatselijke tijd: 10:00

AZ Alma, Ringlaan 15 te 9900 Eeklo

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Rechtbank van eerste aanleg - Oost-Vlaanderen Watlingtonstraat 1 Gent 9000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30