N. 127/2022 - 362457-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 127/2022 - 362457-2022 ( Ref: 157006-2022)
Publicatiedatum:05/07/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Aanbestedende overheid:
ARP - Service Technique 0241.347.282_22656

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50700000
Beschrijving:
Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ARP - Service Technique 0241.347.282_22656 Avenue de Broqueville 12 Bruxelles 1150 _hidden_@arp-gan.be www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451086

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LES ENTRETIENS ET LES RÉPARATIONS DES PORTES SECTIONNELLES, BARRIÈRES LEVANTES ET PORTAILS

ST (ARP)-21-2086-F03_0

Le présent marché a pour objet les entretiens de contrôle et le dépannage des portes sectionnelles, barrières levantes et portails présents sur les différents sites de l’Agence.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350000.00

Le présent marché a pour objet les entretiens de contrôle et le dépannage des portes sectionnelles, barrières levantes et portails présents sur les différents sites de l’Agence.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Critères financiers Weging: 210 Kostencriterium Naam: Critères administratifs et logistiques Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 060-157006 Opdracht nr.: 21/2086 Perceel nr.: 1

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LES ENTRETIENS ET LES RÉPARATIONS DES PORTES SECTIONNELLES, BARRIÈRES LEVANTES ET PORTAILS

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-06-07 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: All Doors Systems & Services SA Chemin Malplaquet 3 Ghislenghien 7822 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

ARP - Service Technique 0241.347.282_22656 Avenue de Broqueville 12 Bruxelles 1150 _hidden_@arp-gan.be www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451086

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LES ENTRETIENS ET LES RÉPARATIONS DES PORTES SECTIONNELLES, BARRIÈRES LEVANTES ET PORTAILS

ST (ARP)-21-2086-F03_0

Le présent marché a pour objet les entretiens de contrôle et le dépannage des portes sectionnelles, barrières levantes et portails présents sur les différents sites de l’Agence.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350000.00

Le présent marché a pour objet les entretiens de contrôle et le dépannage des portes sectionnelles, barrières levantes et portails présents sur les différents sites de l’Agence.

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Critères financiers Weging: 210 Kostencriterium Naam: Critères administratifs et logistiques Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 060-157006 Opdracht nr.: 21/2086 Perceel nr.: 1

MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES AYANT POUR OBJET LES ENTRETIENS ET LES RÉPARATIONS DES PORTES SECTIONNELLES, BARRIÈRES LEVANTES ET PORTAILS

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-06-07 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: All Doors Systems & Services SA Chemin Malplaquet 3 Ghislenghien 7822 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

GAN - Technische Dienst 0241.347.282_22656 de Broquevillelaan 12 Brussel 1150 _hidden_@arp-gan.be www.arp-gan.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451086

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUDEN EN HERSTELLEN VAN SECTIONAALPOORTEN, SLAGBOMEN EN TOEGANGSPOORTEN

ST (ARP)-21-2086-F03_0

Deze opdracht heeft als voorwerp het onderhouden en herstellen van sectionaalpoorten, slagbomen en toegangspoorten op de verschillende sites van het Agentschap.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350000.00

Deze opdracht heeft als voorwerp het onderhouden en herstellen van sectionaalpoorten, slagbomen en toegangspoorten op de verschillende sites van het Agentschap

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Financiële criteria Weging: 210 Kostencriterium Naam: Administratieve en logistieke criteria Weging: 50

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 060-157006 Opdracht nr.: 21/2086 Perceel nr.: 1

OVERHEIDSOPDRACHT VAN DIENSTEN MET ALS VOORWERP HET ONDERHOUDEN EN HERSTELLEN VAN SECTIONAALPOORTEN, SLAGBOMEN EN TOEGANGSPOORTEN

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-06-07 Aantal inschrijvingen: 2 Naam en adres van de contractant: All Doors Systems & Services NV Chemin Malplaquet 3 Ghislenghien 7822 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 350000.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30