N. 127/2022 - 362620-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 127/2022 - 362620-2022 ( Ref: 335835-2022)
Publicatiedatum:05/07/2022
Uiterste datum:11/08/2022
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services d'architecture
Aanbestedende overheid:
GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 0850.036.635_16739

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71200000
Beschrijving:
Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 0850.036.635_16739 Willebroekkaai 36 Brussel 1000 Telefoon: +32 27909681 _hidden_@g-o.be http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449659

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEUVEN - Matadi - Nieuwbouw basisschool-Studieopdracht - GO/53309/11105002/2022/5309/JS

GO!-53309/11105002/2022/5309/JS-F02_1

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via niet-openbare procedure.

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de prijs-kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria zoals aangegeven in 2.10.5 Gunningscriteria.

De procedure verloopt in twee fasen :

1) Eerste fase : selectie van de kandidaten

De kandidaten dienen eerst hun kandidatuur te stellen, waarna de aanbestedende overheid een selectie uit de niet-uitgesloten kandidaten opstelt.

2) Tweede fase : indiening van de offerte

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een tweede datum. De aanbestedende overheid evalueert de regelmatige offertes aan de hand van de gunningscriteria en kiest de offerte uit die haar het voordeligst lijkt.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 119-335835 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2022-08-03 11:00 2022-08-11 11:00

De limietdatum voor indiening wordt verdaagd naar 11/08/2022 om 11u00.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap 0850.036.635_16739 Willebroekkaai 36 Brussel 1000 Telefoon: +32 27909681 _hidden_@g-o.be http://www.g-o.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=449659

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEUVEN - Matadi - Nieuwbouw basisschool-Studieopdracht - GO/53309/11105002/2022/5309/JS

GO!-53309/11105002/2022/5309/JS-F02_1

De plaatsing van deze opdracht gebeurt via niet-openbare procedure.

De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de prijs-kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria zoals aangegeven in 2.10.5 Gunningscriteria.

De procedure verloopt in twee fasen :

1) Eerste fase : selectie van de kandidaten

De kandidaten dienen eerst hun kandidatuur te stellen, waarna de aanbestedende overheid een selectie uit de niet-uitgesloten kandidaten opstelt.

2) Tweede fase : indiening van de offerte

De geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd om een offerte in te dienen tegen een tweede datum. De aanbestedende overheid evalueert de regelmatige offertes aan de hand van de gunningscriteria en kiest de offerte uit die haar het voordeligst lijkt.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 119-335835 IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 2022-08-03 11:00 2022-08-11 11:00

De limietdatum voor indiening wordt verdaagd naar 11/08/2022 om 11u00.