N. 127/2022 - 362969-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 127/2022 - 362969-2022
Publicatiedatum:05/07/2022
Uiterste datum:01/08/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
Aanbestedende overheid:
skeyes 0206.048.091_26860

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72000000
Beschrijving:
IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450791 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450791 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2649-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre pour des services de consultance dans le domaine IT

Belgocontrol-OA 2649-F05_0

Le présent dossier concerne la conclusion d'un accord-cadre pour des services de consultance pour la réalisation des projets IT. L’entité adjudicatrice souhaite acquérir de l’expertise dans les domaines (i) IT Infrastructure, (ii) IT Développment, (iii) Data et (iv) IT Strategy & Project management.

Le marché comporte 4 lots (max 3 adjudicataires par lot):

- Services de consultance - domaine: IT Infrastructure (i)

- Services de consultance - domaine: IT Développment (ii)

- Services de consultance - domaine: Data (iii)

- Services de consultance - domaine: IT Strategy & Project management (iv)

Geraamde totale waarde: 21900000.00

Services de consultance - domaine: IT Infrastructure

Perceel nr.: 1

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

Services de consultance - domaine: IT Développment

Perceel nr.: 2

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

Services de consultance - domaine: Data

Perceel nr.: 3

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

Services de consultance - domaine: IT Strategy & Project management

Perceel nr.: 4

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-01 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir Guide de sélection

Conseil d'Etat Bruxelles http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'Etat Bruxelles http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'Etat Bruxelles http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450791 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450791 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2649-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Accord-cadre pour des services de consultance dans le domaine IT

Belgocontrol-OA 2649-F05_0

Le présent dossier concerne la conclusion d'un accord-cadre pour des services de consultance pour la réalisation des projets IT. L’entité adjudicatrice souhaite acquérir de l’expertise dans les domaines (i) IT Infrastructure, (ii) IT Développment, (iii) Data et (iv) IT Strategy & Project management.

Le marché comporte 4 lots (max 3 adjudicataires par lot):

- Services de consultance - domaine: IT Infrastructure (i)

- Services de consultance - domaine: IT Développment (ii)

- Services de consultance - domaine: Data (iii)

- Services de consultance - domaine: IT Strategy & Project management (iv)

Geraamde totale waarde: 21900000.00

Services de consultance - domaine: IT Infrastructure

Perceel nr.: 1

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

Services de consultance - domaine: IT Développment

Perceel nr.: 2

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

Services de consultance - domaine: Data

Perceel nr.: 3

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

Services de consultance - domaine: IT Strategy & Project management

Perceel nr.: 4

voir Guide de sélection

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 an

5

voir Guide de sélection

voir Guide de sélection

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

Voir Guide de sélection

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-01 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Voir Guide de sélection

Conseil d'Etat Bruxelles http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'Etat Bruxelles http://www.raadvst-consetat.be Conseil d'Etat Bruxelles http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

skeyes 0206.048.091_26860 Tervuursesteenweg, 303 Steenokkerzeel 1820 _hidden_@skeyes.be www.skeyes.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450791 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=450791 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Belgocontrol-OA+2649-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor IT-consultancydiensten

Belgocontrol-OA 2649-F05_0

Onderhavig dossier betreft het afsluiten van een raamovereenkomst voor consultancydienstverlening voor de realisatieg van IT-projecten. De aanbestedende entiteit wenst expertise in te kopen op het vlak van (i) IT Infrastructure, (ii) IT Development, (iii) Data en (iv) IT Strategy & Project Management.

De opdracht omvat 4 percelen (max 3 opdrachtnemers per perceel):

- Consultancydiensten - domein: IT Infrastructure (i)

- Consultancydiensten - domein: IT Development (ii)

- Consultancydiensten - domein: Data (iii)

- Consultancydiensten - domein: IT Strategy & Project Management (iv)

Geraamde totale waarde: 21900000.00

Consultancydiensten - domein: IT Infrastructure

Perceel nr.: 1

Zie Selectieleidraad

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 jaar

5

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

Consultancydiensten - domein: IT Development

Perceel nr.: 2

Zie Selectieleidraad

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 jaar

5

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

Consultancydiensten - domein: Data

Perceel nr.: 3

Zie Selectieleidraad

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 jaar

5

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

Consultancydiensten - domein: IT Strategy & Project management

Perceel nr.: 4

Zie Selectieleidraad

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

4 x 1 jaar

5

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Zie Selectieleidraad

Zie Selectieleidraad

AFDELING: PROCEDURE

3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-08-01 Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Zie Selectieleidraad

Raad van State Brussel http://www.raadvst-consetat.be Raad van State Brussel http://www.raadvst-consetat.be Raad van State Brussel http://www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-06-30