N. 150/2022 - 430300-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 150/2022 - 430300-2022 ( Ref: 204863-2022)
Publicatiedatum:05/08/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services de préparation de repas
Aanbestedende overheid:
CPAS de Bastogne 0212.352.497_634154

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
55321000
Beschrijving:
Bereiden van maaltijden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CPAS de Bastogne 0212.352.497_634154 Rue des Récollets 12 Bastogne 6600 Christine Michel Telefoon: +32 61293100 _hidden_@bastogne.be www.bastogne.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454238

Confection de repas sains et durables pour les collectivités de la ville de Bastogne et du CPAS de Bastogne - N° de référence:2022-006

CPAS de Bastogne-Bastogne-PPP0DS-1571/2001/2022-006-F21-F21_0

Voir II.2.4.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1984666.76

Bastogne

Confection de repas sains et durables pour les collectivités de la ville de Bastogne et du C.P.A.S de Bastogne

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-204863 Opdracht nr.: 2022-006 Perceel nr.: 1

Confection de repas sains et durables pour les collectivités de la ville de Bastogne et du C.P.AS. de Bastogne

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-20 Aantal inschrijvingen: 1 1 Naam en adres van de contractant: SODEXO BELGIUM SA Boulevard de la plaine 15 BRUXELLES 1050 Telefoon: +32 26791211 Fax: +32 26791456 www.sodexo.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1984666.76

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadst-consetat.be www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-01


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

CPAS de Bastogne 0212.352.497_634154 Rue des Récollets 12 Bastogne 6600 Christine Michel Telefoon: +32 61293100 _hidden_@bastogne.be www.bastogne.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=454238

Confection de repas sains et durables pour les collectivités de la ville de Bastogne et du CPAS de Bastogne - N° de référence:2022-006

CPAS de Bastogne-Bastogne-PPP0DS-1571/2001/2022-006-F21-F21_0

Voir II.2.4.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1984666.76

Bastogne

Confection de repas sains et durables pour les collectivités de la ville de Bastogne et du C.P.A.S de Bastogne

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 075-204863 Opdracht nr.: 2022-006 Perceel nr.: 1

Confection de repas sains et durables pour les collectivités de la ville de Bastogne et du C.P.AS. de Bastogne

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-20 Aantal inschrijvingen: 1 1 Naam en adres van de contractant: SODEXO BELGIUM SA Boulevard de la plaine 15 BRUXELLES 1050 Telefoon: +32 26791211 Fax: +32 26791456 www.sodexo.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1984666.76

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 _hidden_@raadst-consetat.be www.raadvst-consetat.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-01