N. 150/2022 - 430455-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 150/2022 - 430455-2022 ( Ref: 327691-2020)
Publicatiedatum:05/08/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Travaux de pose de conduites
Aanbestedende overheid:
Société wallonne des eaux SWDE

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45212354, 45231110, 45232150, 65100000
Beschrijving:
Bouwwerkzaamheden aan kasteel.
Bouwen van pijpleidingen.
Werkzaamheden in verband met waterleidingen.
Waterdistributie en aanverwante diensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société wallonne des eaux SWDE Rue de la Concorde 41 Verviers 4800 Madame Christine BOVY Telefoon: +32 87342841 _hidden_@swde.be Fax: +32 87342805 www.swde.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

SD 6.2.1/1 Communes de Braives-Wanze-et Villers le Bouillet liaison entre le réservoir d’Arbre à la croix et le réservoir de Nalamont - tronçon 2 entre Villers-le-Bouillet et Huccorgne

SD 6.2.1/1 Tronçon2

voir II.2.4

8951800.00

Pôle Production - Secteur C, Parc Industriel des Hauts-sarts, 2ème avenue 42 à 4040 Herstal

SD 6.2.1/1 Communes de Braives-Wanze-et Villers le Bouillet liaison entre le réservoir d’Arbre à la croix et le réservoir de Nalamont - tronçon 2 entre Villers-le-Bouillet et Huccorgne

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-327691 Opdracht nr.: SD 6.2.1/1 Tronçon2

SD 6.2.1/1 Communes de Braives-Wanze-et Villers le Bouillet liaison entre le réservoir d’Arbre à la croix et le réservoir de Nalamont - tronçon 2 entre Villers-le-Bouillet et Huccorgne

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-26 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 Naam en adres van de contractant: SODRAEP Quai Fernand Demets 52 Bruxelles 1070 Telefoon: +32 23459909 _hidden_@sodraep.be Fax: +32 23400840 www.sodraep.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8951800.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-01


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société wallonne des eaux SWDE Rue de la Concorde 41 Verviers 4800 Madame Christine BOVY Telefoon: +32 87342841 _hidden_@swde.be Fax: +32 87342805 www.swde.be

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

SD 6.2.1/1 Communes de Braives-Wanze-et Villers le Bouillet liaison entre le réservoir d’Arbre à la croix et le réservoir de Nalamont - tronçon 2 entre Villers-le-Bouillet et Huccorgne

SD 6.2.1/1 Tronçon2

voir II.2.4

8951800.00

Pôle Production - Secteur C, Parc Industriel des Hauts-sarts, 2ème avenue 42 à 4040 Herstal

SD 6.2.1/1 Communes de Braives-Wanze-et Villers le Bouillet liaison entre le réservoir d’Arbre à la croix et le réservoir de Nalamont - tronçon 2 entre Villers-le-Bouillet et Huccorgne

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 133-327691 Opdracht nr.: SD 6.2.1/1 Tronçon2

SD 6.2.1/1 Communes de Braives-Wanze-et Villers le Bouillet liaison entre le réservoir d’Arbre à la croix et le réservoir de Nalamont - tronçon 2 entre Villers-le-Bouillet et Huccorgne

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-26 Aantal inschrijvingen: 5 0 0 Naam en adres van de contractant: SODRAEP Quai Fernand Demets 52 Bruxelles 1070 Telefoon: +32 23459909 _hidden_@sodraep.be Fax: +32 23400840 www.sodraep.be Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8951800.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'Etat rue de la Science 33 BRUXELLES 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-01