N. 150/2022 - 430458-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 150/2022 - 430458-2022 ( Ref: 053736-2021)
Publicatiedatum:05/08/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Travaux de construction de routes
Aanbestedende overheid:
Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 0248.399.380_20900

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233120
Beschrijving:
Wegenbouwwerken.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 0248.399.380_20900 Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerpbruges.com www.portofantwerpbruges.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)

Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-10650/1013/B10899-F06_0

zie II.2.4

Haven van Antwerpen

De uitvoeringsopdracht kadert in de algehele reconversie en sanering van scheepsherstellingsite ADD-EDR, gelegen langs de Industrieweg te Antwerpen. De werken binnen deze opdracht bestaan voornamelijk uit terreinaanlegwerken (wegenis, riolering, nutsleidingen).

De werken omvatten ondermeer:

 Opbraakwerken bestaande verhardingen

 Opbraak bestaande rioleringen, kabels en leidingen

 Aanleg nieuwe RWA - riolering incl. fundering, omhulling, aanvulling - diameters variërend van 400mm tot mogelijk 1600mm

 Bouw van diverse nieuwe pompstations RWA (zowel bouwkundige als elektromechanische werken) voor afvoer RWA richting dokken

 Leveren en plaatsen van een diverse KWS + coalisentiefilter-installatie

 Voorzien van de nodige buffering voor RWA

 Aanleg nieuwe DWA - riolering incl. fundering, omhulling, aanvulling

 Voorzien van KWZI voor zuivering DWA

 Aanleg diverse nutsleidingen incl. de nodige trekputten, wachtbuizen, canniveaus, verbindingen en vermoffingen: circa 2900m elektriciteit sterkstroom, circa 2900m elektriciteit zwakstroom circa 1800m aardgas, circa 1700m ballastwater, circa 2250m stadswater naar gebouwen, circa 6900m brandwater, circa 825m wachtbuizen droge technieken, circa 300m wachtbuizen natte technieken (drinkwater naar en langs de dokken wordt door Waterlink geplaatst. Opdrachtnemer dient wel grondwerken te voorzien alsook de nodige coördinatie)

 Leveren en plaatsen van openbare verlichting incl. alle aanhorigheden

 Leveren en plaatsen van kolken

 Leveren en plaatsen van onderfunderingen

 Leveren en plaatsen van funderingen

 Leveren en plaatsen van wegverharding in asfalt

 Leveren en plaatsen van voet- en fietspadverharding in asfalt

 Leveren en plaatsen van lijnvormige elementen in beton

 Alle nodige grondwerken cfr. Vlarebo-wetgeving

 Markeringswerken

 Groenaanleg

 Signalisatie

 Coördinatie met andere aannemers op het terrein, exploitant scheepsherstelling,….

 ………..

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 022-053736 Opdracht nr.: B10899

Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.

- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.

- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.

- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.

- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.

- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'

- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Wijze van indienen - e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-02


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Havenbedrijf Antwerpen NV van publiek recht 0248.399.380_20900 Zaha Hadidplein 1 Antwerpen 2030 _hidden_@portofantwerpbruges.com www.portofantwerpbruges.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)

Havenbedrijf Antwerpen-PPP0B3-10650/1013/B10899-F06_0

zie II.2.4

Haven van Antwerpen

De uitvoeringsopdracht kadert in de algehele reconversie en sanering van scheepsherstellingsite ADD-EDR, gelegen langs de Industrieweg te Antwerpen. De werken binnen deze opdracht bestaan voornamelijk uit terreinaanlegwerken (wegenis, riolering, nutsleidingen).

De werken omvatten ondermeer:

 Opbraakwerken bestaande verhardingen

 Opbraak bestaande rioleringen, kabels en leidingen

 Aanleg nieuwe RWA - riolering incl. fundering, omhulling, aanvulling - diameters variërend van 400mm tot mogelijk 1600mm

 Bouw van diverse nieuwe pompstations RWA (zowel bouwkundige als elektromechanische werken) voor afvoer RWA richting dokken

 Leveren en plaatsen van een diverse KWS + coalisentiefilter-installatie

 Voorzien van de nodige buffering voor RWA

 Aanleg nieuwe DWA - riolering incl. fundering, omhulling, aanvulling

 Voorzien van KWZI voor zuivering DWA

 Aanleg diverse nutsleidingen incl. de nodige trekputten, wachtbuizen, canniveaus, verbindingen en vermoffingen: circa 2900m elektriciteit sterkstroom, circa 2900m elektriciteit zwakstroom circa 1800m aardgas, circa 1700m ballastwater, circa 2250m stadswater naar gebouwen, circa 6900m brandwater, circa 825m wachtbuizen droge technieken, circa 300m wachtbuizen natte technieken (drinkwater naar en langs de dokken wordt door Waterlink geplaatst. Opdrachtnemer dient wel grondwerken te voorzien alsook de nodige coördinatie)

 Leveren en plaatsen van openbare verlichting incl. alle aanhorigheden

 Leveren en plaatsen van kolken

 Leveren en plaatsen van onderfunderingen

 Leveren en plaatsen van funderingen

 Leveren en plaatsen van wegverharding in asfalt

 Leveren en plaatsen van voet- en fietspadverharding in asfalt

 Leveren en plaatsen van lijnvormige elementen in beton

 Alle nodige grondwerken cfr. Vlarebo-wetgeving

 Markeringswerken

 Groenaanleg

 Signalisatie

 Coördinatie met andere aannemers op het terrein, exploitant scheepsherstelling,….

 ………..

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 022-053736 Opdracht nr.: B10899

Het aanleggen van terreinen rond gebouwen in kader van reconversie en sanering site EDR (Industrieweg Antwerpen)

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-18

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Richtlijnen bij het invullen van het UEA:

- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.

- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.

- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.

- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.

- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.

- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'

- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat om vervolgens bij uw offerte te voegen.

Wijze van indienen - e-procurement

Het indienen en ontvangen van offertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische wijze.

Met elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering applicatie en niet per e-mail!

De offertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.

De elektronische indiening van offertes en/of aanvragen tot deelneming gebeurt via:

https://eten.publicprocurement.be

Voor meer informatie wordt verwezen naar : http://www.publicprocurement.be.

Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.

Het betreft hier enkel een oproep tot kandidaten. Het bestek wordt pas in de tweede ronde van de procedure toegezonden aan de geselecteerde kandidaten.

Momenteel is er nog geen bestek voorhanden.

U dient het begeleidend document kandidatuurstelling in te vullen en bij uw kandidatuurstelling te voegen.

Zo niet, kan uw kandidatuurstelling geweerd worden.

Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Raad Van State Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak Wetenschapstraat 33 Brussel (Etterbeek) 1040 Telefoon: +32 22349611 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-02