N. 150/2022 - 430839-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

dinsdag 16 augustus 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 150/2022 - 430839-2022
Publicatiedatum:05/08/2022
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Services relatifs aux logiciels
Aanbestedende overheid:
Pidpa BE 204.908.936

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
72260000
Beschrijving:
Diensten in verband met software.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pidpa BE 204.908.936 Desguinlei 246 Antwerpen 2018 De heer Kobe Cornelis Telefoon: +32 32168893 _hidden_@pidpa.be Fax: +32 32606003 https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

C-21-094

zie II.2.4

1290650.64

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Niet gespecifieerd Weging: Niet gespecifieerd

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

zie bestek

Opdracht nr.: C-21-094

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-01 Aantal inschrijvingen: 3 0 0 3 Naam en adres van de contractant: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS BELGIUM INC Romeinsesteenweg 468 GRIMBERGEN 1853 _hidden_@insight.com Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1290650.64

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Opmerkingen over de gunningscriteria: Zie bestek

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-02


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Pidpa BE 204.908.936 Desguinlei 246 Antwerpen 2018 De heer Kobe Cornelis Telefoon: +32 32168893 _hidden_@pidpa.be Fax: +32 32606003 https://www.pidpa.be/over-pidpa/aanbesteding-open-procedure

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

C-21-094

zie II.2.4

1290650.64

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

Gunningscriteria Kostencriterium Naam: Niet gespecifieerd Weging: Niet gespecifieerd

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

zie bestek

Opdracht nr.: C-21-094

Opdracht voor de hernieuwing van een Microsoft Enterprise Agreement

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2022-07-01 Aantal inschrijvingen: 3 0 0 3 Naam en adres van de contractant: INSIGHT TECHNOLOGY SOLUTIONS BELGIUM INC Romeinsesteenweg 468 GRIMBERGEN 1853 _hidden_@insight.com Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1290650.64

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Opmerkingen over de gunningscriteria: Zie bestek

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-08-02