N. 17/2023 - 048213-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 8 februari 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 17/2023 - 048213-2023 ( Ref: 705770-2022)
Publicatiedatum:24/01/2023
Uiterste datum:31/01/2023
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Services de réparation et d'entretien d'installations de bâtiments
Aanbestedende overheid:
Wilskracht vzw 0411.037.203_29509

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50700000
Beschrijving:
Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Wilskracht vzw 0411.037.203_29509 Sint-Bernardsesteenweg 200 Antwerpen 2020 Tom Van Hostauijen Telefoon: +32 32854283 _hidden_@solidaris.be https://www.solidaris-vlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467409 Solidaris Antwerpen Sint-Bernardsesteenweg 200 Antwerpen 2020 Tom Van Hostauijen _hidden_@solidaris.be https://www.solidaris-vlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467409

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoudscontract diverse HVAC installaties

Wilskracht vzw-2022/013 WILS-F02_0

Deze opdracht betreft de aanstelling van een dienstverlener om in te staan voor het onderhoud van diverse HVAC installaties van Solidaris Antwerpen.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 244-705770

Dit erratum betreft een rechtzetting in de inventaris.Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Wilskracht vzw 0411.037.203_29509 Sint-Bernardsesteenweg 200 Antwerpen 2020 Tom Van Hostauijen Telefoon: +32 32854283 _hidden_@solidaris.be https://www.solidaris-vlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467409 Solidaris Antwerpen Sint-Bernardsesteenweg 200 Antwerpen 2020 Tom Van Hostauijen _hidden_@solidaris.be https://www.solidaris-vlaanderen.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=467409

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Onderhoudscontract diverse HVAC installaties

Wilskracht vzw-2022/013 WILS-F02_0

Deze opdracht betreft de aanstelling van een dienstverlener om in te staan voor het onderhoud van diverse HVAC installaties van Solidaris Antwerpen.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-19 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 244-705770

Dit erratum betreft een rechtzetting in de inventaris.