N. 23/2023 - 066300-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 23/2023 - 066300-2023 ( Ref: 728543-2022)
Publicatiedatum:01/02/2023
Uiterste datum:06/02/2023
 
Type:Aanvullende inlichtingen
Land:BE
Onderwerp:
Saleuses
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie 0316.380.841_17470

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
34144420, 43313100, 44113910
Beschrijving:
Zoutstrooiers.
Sneeuwploegen.
Materiaal voor gladheidsbestrijding.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie 0316.380.841_17470 Koning Albert II-laan 20 bus 4 Brussel 1000 Niels Tobac _hidden_@mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468316 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468316

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVEREN VAN WINTERDIENSTMATERIEEL VOOR DE GLADHEIDSBESTRIJDING OP FIETSPADEN

PCO-PCO/EXP/2022/4/IR-F02_1

In het kader van de winterdienst is het noodzakelijk dat het Agentschap Wegen en Verkeer over een eigen vloot aan winterdienstmaterieel voor de gladheidsbestrijding op fietspaden kan beschikken. Momenteel beschikt AWV over onvoldoende winterdienstmaterieel voor de gladheidsbestrijding op fietspaden en is de aankoop van winterdienstmaterieel voor de gladheidsbestrijding op fietspaden noodzakelijk om de dienstverlening qua gladheidsbestrijding en sneeuwruimen op fietspaden optimaal te laten geschieden.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 249-728543

zie rechtzettingsbericht 2 voor meer infoTekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Planning en Coördinatie 0316.380.841_17470 Koning Albert II-laan 20 bus 4 Brussel 1000 Niels Tobac _hidden_@mow.vlaanderen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468316 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=468316

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVEREN VAN WINTERDIENSTMATERIEEL VOOR DE GLADHEIDSBESTRIJDING OP FIETSPADEN

PCO-PCO/EXP/2022/4/IR-F02_1

In het kader van de winterdienst is het noodzakelijk dat het Agentschap Wegen en Verkeer over een eigen vloot aan winterdienstmaterieel voor de gladheidsbestrijding op fietspaden kan beschikken. Momenteel beschikt AWV over onvoldoende winterdienstmaterieel voor de gladheidsbestrijding op fietspaden en is de aankoop van winterdienstmaterieel voor de gladheidsbestrijding op fietspaden noodzakelijk om de dienstverlening qua gladheidsbestrijding en sneeuwruimen op fietspaden optimaal te laten geschieden.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-27 Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 249-728543

zie rechtzettingsbericht 2 voor meer info