N. 23/2023 - 066140-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 26 februari 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 23/2023 - 066140-2023
Publicatiedatum:01/02/2023
Uiterste datum:28/02/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Réalisation et entretien d'espaces verts
Aanbestedende overheid:
De Vlaamse Waterweg nv 0216.173.309_16711

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233229, 77211300, 77211400, 77211500, 77310000, 77312000, 77312100, 77314100, 77315000, 77341000, 90500000, 90511300, 90611000
Beschrijving:
Onderhoud van bermen.
Rooien van bomen.
Vellen van bomen.
Onderhouden van bomen.
Beplanten en onderhouden van groengebieden.
Diensten voor het wieden van onkruid.
Onkruidverdelging.
Aanleggen van gazons.
Zaaiwerkzamheden.
Snoeien van bomen.
Diensten op het gebied van vuilnis en afval.
Diensten voor het verzamelen van straatafval.
Straatreinigingsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Vlaamse Waterweg nv 0216.173.309_16711 Havenstraat 44 Hasselt 3500 Mariano Vankan _hidden_@vlaamsewaterweg.be www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471289 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471289 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARC-23-0007-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Groen- en netheidsonderhoud

De Vlaamse Waterweg-ARC-23-0007-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is het groen- en netheidsonderhoud in de districten 5 en 6 van de afdeling Regio Centraal.

ARC-23-0007

Perceel nr.: 1

d Zeekanaal Brussel - Schelde en Bovenzenne

Perceel 1: Groen-en netheidsonderhoud Zeekanaal Brussel - Schelde en Bovenzenne

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

Max 3 verlengingen

ARC-23-0007

Perceel nr.: 2

Kanaal naar Charleroi

Perceel 2: Groen-en netheidsonderhoud Kanaal naar Charleroi

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

Max 3 verlengingen

ARC-23-0007

Perceel nr.: 3

Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal

Perceel 3: Groen- en netheidsonderhoud Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

Max 3 verlengingen

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-28 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-02-28 Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-27


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

De Vlaamse Waterweg nv 0216.173.309_16711 Havenstraat 44 Hasselt 3500 Mariano Vankan _hidden_@vlaamsewaterweg.be www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471289 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471289 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=De+Vlaamse+Waterweg-ARC-23-0007-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Groen- en netheidsonderhoud

De Vlaamse Waterweg-ARC-23-0007-F02_0

Het voorwerp van de opdracht is het groen- en netheidsonderhoud in de districten 5 en 6 van de afdeling Regio Centraal.

ARC-23-0007

Perceel nr.: 1

d Zeekanaal Brussel - Schelde en Bovenzenne

Perceel 1: Groen-en netheidsonderhoud Zeekanaal Brussel - Schelde en Bovenzenne

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

Max 3 verlengingen

ARC-23-0007

Perceel nr.: 2

Kanaal naar Charleroi

Perceel 2: Groen-en netheidsonderhoud Kanaal naar Charleroi

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

Max 3 verlengingen

ARC-23-0007

Perceel nr.: 3

Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal

Perceel 3: Groen- en netheidsonderhoud Kanaal Leuven - Dijle en Netekanaal

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

Max 3 verlengingen

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-02-28 Plaatselijke tijd: 09:30 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 4 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-02-28 Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-27