N. 23/2023 - 066014-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 23/2023 - 066014-2023
Publicatiedatum:01/02/2023
Uiterste datum:06/03/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Réalisation et entretien d'espaces verts
Aanbestedende overheid:
Scherpenheuvel-Zichem 0216.769.462_21688

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
77310000
Beschrijving:
Beplanten en onderhouden van groengebieden.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Scherpenheuvel-Zichem 0216.769.462_21688 August Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Natalie Smeulders Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be http://www.scherpenheuvel-zichem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471252 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Scherpenheuvel-Zichem-OHOpdr+2022-009-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitvoeren Groenonderhoud

Scherpenheuvel-Zichem-OHOpdr 2022-009-F02_0

Als ondersteuning van de eigen onderhoudsploeg wordt een deel van het onderhoud uitgegeven aan een externe firma. Hiervoor werden zones afgebakend waar deze firma zal instaan voor alle onderhoudswerken (onderhoud verharding, gras maaien, onkruid wieden, snoeiwerken, ...)

Geraamde totale waarde: 246000.00

Scherpenheuvel-Zichem

Uitvoeren groenonderhoud

Gunningscriteria Waarde zonder btw 246000.00 Aanvang 2023-04-03 Einde 2024-02-29 Beschrijving van verlengingen:

2

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-06 Plaatselijke tijd: 09:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-06-04 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-03-06 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem A. Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem A. Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem A. Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-27


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Scherpenheuvel-Zichem 0216.769.462_21688 August Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Natalie Smeulders Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be http://www.scherpenheuvel-zichem.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471252 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Scherpenheuvel-Zichem-OHOpdr+2022-009-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitvoeren Groenonderhoud

Scherpenheuvel-Zichem-OHOpdr 2022-009-F02_0

Als ondersteuning van de eigen onderhoudsploeg wordt een deel van het onderhoud uitgegeven aan een externe firma. Hiervoor werden zones afgebakend waar deze firma zal instaan voor alle onderhoudswerken (onderhoud verharding, gras maaien, onkruid wieden, snoeiwerken, ...)

Geraamde totale waarde: 246000.00

Scherpenheuvel-Zichem

Uitvoeren groenonderhoud

Gunningscriteria Waarde zonder btw 246000.00 Aanvang 2023-04-03 Einde 2024-02-29 Beschrijving van verlengingen:

2

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-03-06 Plaatselijke tijd: 09:00 De inschrijving moet geldig blijven tot 2023-06-04 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-03-06 Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem A. Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem A. Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Stadsbestuur Scherpenheuvel-Zichem A. Nihoulstraat 13 Scherpenheuvel-Zichem 3270 Telefoon: +32 13391374 _hidden_@scherpenheuvel-zichem.be www.scherpenheuvel-zichem.be Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-01-27