N. 55/2023 - 163437-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 55/2023 - 163437-2023
Publicatiedatum:17/03/2023
Uiterste datum:
 
Type:Enuntiatieve aankondiging
Land:BE
Onderwerp:
Radars
Aanbestedende overheid:
MRMP-C/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Services 0308.357.555_5

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
38115000
Beschrijving:
Radarapparatuur.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-C/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Services 0308.357.555_5 Rue d'Evere, 1 - BOX 29 Evere 1140 Major d'Aviation Bruno COLLEAU Telefoon: +32 24415458 _hidden_@mil.be http://www.mil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475899

Consultation du marché pour plusieurs radars de surveillance aérienne en bande X.

MRMP-C/S-23CSN03-F01_0

Préparation d’une publication d’un avis de marché pour l'achat de plusieurs radars en bande X pour les bases militaires et les aéroports civils afin d’assurer la surveillance de l’espace aérien.

Achat de plusieurs radars de surveilance aérienne en bande X au profit des bases militaires et des aéroports civils.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2023-07-01

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Cette publication n'est qu'un 'Avis de pré-information'. A ce stade, aucune invitation à introduire une demande de participation ni un cahier spécial des charges n'est publié/envoyé. Ces documents seront publiés/envoyés dans le courant de l'été 2023.

Plus d'informations sont disponibles dans les documents annexés.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-C/S - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section CIS - Sous-section Services 0308.357.555_5 Rue d'Evere, 1 - BOX 29 Evere 1140 Major d'Aviation Bruno COLLEAU Telefoon: +32 24415458 _hidden_@mil.be http://www.mil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475899

Consultation du marché pour plusieurs radars de surveillance aérienne en bande X.

MRMP-C/S-23CSN03-F01_0

Préparation d’une publication d’un avis de marché pour l'achat de plusieurs radars en bande X pour les bases militaires et les aéroports civils afin d’assurer la surveillance de l’espace aérien.

Achat de plusieurs radars de surveilance aérienne en bande X au profit des bases militaires et des aéroports civils.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2023-07-01

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Cette publication n'est qu'un 'Avis de pré-information'. A ce stade, aucune invitation à introduire une demande de participation ni un cahier spécial des charges n'est publié/envoyé. Ces documents seront publiés/envoyés dans le courant de l'été 2023.

Plus d'informations sont disponibles dans les documents annexés.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-14

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

MRMP-C/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Diensten 0308.357.555_5 1140 EVERE 1140 Majoor van het Vliegwezen Bruno COLLEAU Telefoon: +32 24415458 _hidden_@mil.be http://www.mil.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=475899

Marktconsultatie voor air surveillance radars in X-band.

MRMP-C/S-23CSN03-F01_0

Voorbereiding van de bekendmaking van een aankondiging van een opdracht voor de aankoop van meerdere X-band radars voor de militaire basissen en de civiele luchthavens om de bewaking van het luchtruim te verzekeren.

Aankoop van meerdere 'air surveillance' radars ten behoeve van militaire basissen en van burger luchthavens.

Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht: 2023-07-01

AFDELING: PROCEDURE

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Deze aankondiging betreft enkel een 'Vooraankondiging' van de opdracht. In dit stadium wordt nog geen uitnodiging tot het indienen van een aanvraag tot deelname of bestek gepubliceerd/verstuurd. Deze documenten zullen pas later in de zomer 2023

gepubliceerd/verstuurd worden.

Meer informatie is beschikbaar in de bijgevoegde documenten.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-14