N. 55/2023 - 163170-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 27 maart 2023
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 55/2023 - 163170-2023
Publicatiedatum:17/03/2023
Uiterste datum:24/04/2023
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Travaux d'installation de systèmes d'illumination et de signalisation
Aanbestedende overheid:
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 0316.380.841_667562

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
31500000, 34928500, 34990000, 45316000, 45316110
Beschrijving:
Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen.
Straatverlichtingsuitrusting.
Controle-, veiligheids-, signalerings- en verlichtingsinstallaties.
Installeren van verlichting en signaleringssystemen.
Installeren van straatverlichtingsuitrusting.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 0316.380.841_667562 Koning Albert II-laan 20 bus 4 Brussel 1000 Telefoon: +32 477985097 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476000 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476000 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+VWT-VWT%2FEW%2F2023%2F1-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vernieuwen van wegverlichting langs autosnelwegen in het Vlaams Gewest. Perceel 1: opdrachten in de provincie Antwerpen Perceel 2: opdrachten in de provincie Limburg Perceel 3: opdrachten in de provincie Oost-Vlaanderen Perceel 4: opdrachten in de provincie Vlaams-Brabant Perceel 5: opdrachten in de provincie West-Vlaanderen

AWV VWT-VWT/EW/2023/1-F02_0

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Perceel 1: Opdrachten in provincie Antwerpen

Perceel nr.: 1

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 2: opdrachten in de provincie Limburg

Perceel nr.: 2

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 3: Opdrachten in provincie Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 3

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 4: Opdrachten in provincie Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 5: Opdrachten in provincie West-Vlaanderen

Perceel nr.: 5

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-24 Plaatselijke tijd: 09:45 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-04-24 Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Raad van State Brussel Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-14


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica 0316.380.841_667562 Koning Albert II-laan 20 bus 4 Brussel 1000 Telefoon: +32 477985097 _hidden_@mow.vlaanderen.be http://wegenenverkeer.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476000 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=476000 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=AWV+VWT-VWT%2FEW%2F2023%2F1-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Vernieuwen van wegverlichting langs autosnelwegen in het Vlaams Gewest. Perceel 1: opdrachten in de provincie Antwerpen Perceel 2: opdrachten in de provincie Limburg Perceel 3: opdrachten in de provincie Oost-Vlaanderen Perceel 4: opdrachten in de provincie Vlaams-Brabant Perceel 5: opdrachten in de provincie West-Vlaanderen

AWV VWT-VWT/EW/2023/1-F02_0

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Perceel 1: Opdrachten in provincie Antwerpen

Perceel nr.: 1

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 2: opdrachten in de provincie Limburg

Perceel nr.: 2

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 3: Opdrachten in provincie Oost-Vlaanderen

Perceel nr.: 3

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 4: Opdrachten in provincie Vlaams-Brabant

Perceel nr.: 4

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

Perceel 5: Opdrachten in provincie West-Vlaanderen

Perceel nr.: 5

Deze opdracht heeft als voorwerp:

- het verwijderen van bestaande verlichtingstoestellen met hun bijhorende voorschakelapparatuur en bekabeling tot aan de klemmenblok in de mast;

- het vervangen van verouderde montageplaten in de mast;

- het leveren, plaatsen, in dienst stellen en inventariseren van nieuwe led-verlichtingstoestellen op die locaties waar er conform de lichtvisie verlichting moet branden incl. het leveren, installeren, configureren en in dienst stellen van een module voor afstandsbediening en -bewaking;

- het verwijderen van masten op die plaatsen waar er volgens de lichtvisie snelwegen geen verlichting meer moet branden;

- het onderhoud tijdens de waarborgperiode op de geplaatste apparatuur.

hoofdzakelijk langs autosnelwegen in het Vlaams gewest.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 12 Beschrijving van verlengingen:

driemaal stilzwijgend verlengbaar met een termijn van 12 kalendermaanden tot een totale maximale duur van de opdracht van 48 kalendermaanden.

Klimaatfonds

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2023-04-24 Plaatselijke tijd: 09:45 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2023-04-24 Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Brussel Raad van State Brussel Raad van State Brussel Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-03-14