N. 223/2023 - 702295-2023 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

vrijdag 19 juli 2024
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 223/2023 - 702295-2023
Publicatiedatum:20/11/2023
Uiterste datum:
 
Type:Gegunde opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Abonnement à Politico Pro UE
Aanbestedende overheid:
Parlement européen

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
92511000
Beschrijving:
Bibliotheekdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Parlement européen Rue Wiertz 60 Brussels 1047 _hidden_@europarl.europa.eu www.europarl.europa.eu

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Abonnement à Politico Pro UE

EPRS/LIBS/SER/23/028N

Abonnement à Politico Pro UE.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374161.00

L'abonnement concerne Politico Pro, un service d'information haut de gamme à l'intersection des domaines politique et stratégique qui propose des renseignements stratégiques ciblés et granulaires ainsi que des perspectives exclusives. Disponible à la fois en ligne et par courriel individuel.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

Le point 11.1 b) iii) Protection des droits exclusifs, y compris les droits de propriété intellectuelle, doit être garanti.

Opdracht nr.: EPRS/LIBS/SER/23/028N

Abonnement à Politico Pro UE

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2023-10-27 Aantal inschrijvingen: 1 0 1 0 1 Naam en adres van de contractant: Politico SRL Rue de la Loi 62 Brussels 1040 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374161.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Cour de justice de l'Union européenne Luxembourg _hidden_@curia.europa.eu http://curia.europa.eu Médiateur européen Strasbourg 67000 www.ombudsman.europa.eu Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-11-13


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

European Parliament Rue Wiertz 60 Brussels 1047 _hidden_@europarl.europa.eu www.europarl.europa.eu

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Subscription to Politico Pro EU

EPRS/LIBS/SER/23/028N

Subscription to Politico Pro EU.

Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374161.00

The subscription covers Politico Pro which is a premium news service intersecting politics and policy by providing targeted, granular policy intelligence and exclusive insights. Available both online and via individual e-mail subscriptions.

Gunningscriteria

AFDELING: PROCEDURE

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen

Point 11.1 (b) (iii) Protection of exclusive rights, including intellectual property rights, must be ensured.

Opdracht nr.: EPRS/LIBS/SER/23/028N

Subscription to Politico Pro EU

Datum van de sluiting van de overeenkomst: 2023-10-27 Aantal inschrijvingen: 1 0 1 0 1 Naam en adres van de contractant: Politico SRL Rue de la Loi 62 Brussels 1040 Totale waarde van de opdracht/het perceel: 374161.00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Court of Justice of the European Union Luxembourg _hidden_@curia.europa.eu http://curia.europa.eu The European Ombudsman Strasbourg 67000 www.ombudsman.europa.eu Datum van verzending van deze aankondiging: 2023-11-13