Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 19/2020 - 043216-2020
Publicatiedatum:28/01/2020
Uiterste datum:10/02/2020
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:FR
Onderwerp:
Uitkeringsdiensten
Aanbestedende overheid:
Société Aéroports de Lyon

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50324200, 75310000
Beschrijving:
Diensten voor preventief onderhoud.
Uitkeringsdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société Aéroports de Lyon BP 113 Lyon-Saint-Exupéry Aéroport 69125 Elodie Decreton Telefoon: +33 472225908 _hidden_@lyonaeroports.com https://www.lyonaeroports.com/ http://lyonaeroports.e-marchespublics.com http://lyonaeroports.e-marchespublics.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux

Une consultation pour la mise en place d'un contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux des Aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron.

Aéroports de Lyon.

Maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux des Aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 540000 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-10 Plaatselijke tijd: 18:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-02-18 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 90

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de grande instance 67 rue Servient Lyon 69003 Telefoon: +33 472607012 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Société Aéroports de Lyon BP 113 Lyon-Saint-Exupéry Aéroport 69125 Elodie Decreton Telefoon: +33 472225908 _hidden_@lyonaeroports.com https://www.lyonaeroports.com/ http://lyonaeroports.e-marchespublics.com http://lyonaeroports.e-marchespublics.com

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux

Une consultation pour la mise en place d'un contrat de maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux des Aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron.

Aéroports de Lyon.

Maintenance préventive et corrective d'environ 30 000 points lumineux des Aéroports de Lyon-Saint Exupéry et Lyon-Bron.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 540000 Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2020-02-10 Plaatselijke tijd: 18:00 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden: 2020-02-18 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 90

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal de grande instance 67 rue Servient Lyon 69003 Telefoon: +33 472607012 Datum van verzending van deze aankondiging: 2020-01-24