N. 61/2021 - 155847-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

zondag 28 november 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 61/2021 - 155847-2021
Publicatiedatum:29/03/2021
Uiterste datum:29/04/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Analysediensten
Aanbestedende overheid:
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71620000
Beschrijving:
Analysediensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405389 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405389 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMW-20210037-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van radio-chemische analyses in (drink)water

VMW-20210037-F05_0

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Vier jaar, met mogelijkheid tot vier keer verlenging met een periode van telkens een jaar (4+1+1+1+1).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectienota.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-04-29 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV/ De Watergroep Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV/ De Watergroep Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-03-24


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep) 0224.771.467_16853 Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 _hidden_@dewatergroep.be www.dewatergroep.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405389 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=405389 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VMW-20210037-F05

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Raamovereenkomst voor het uitvoeren van radio-chemische analyses in (drink)water

VMW-20210037-F05_0

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

Het afsluiten van een raamovereenkomst voor het uitvoeren van radiochemische analyses in (drink)water, het ophalen en transporteren van de monsters naar het laboratorium en het rapporteren van de resultaten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Vier jaar, met mogelijkheid tot vier keer verlenging met een periode van telkens een jaar (4+1+1+1+1).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Zie selectienota.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-04-29 Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapstraat 33 Brussel 1040 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV/ De Watergroep Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV/ De Watergroep Vooruitgangstraat 189 Brussel 1030 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-03-24