N. 75/2019 - 179465-2019 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

maandag 1 maart 2021
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 75/2019 - 179465-2019
Publicatiedatum:16/04/2019
Uiterste datum:13/05/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Lektestdiensten
Aanbestedende overheid:
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
71631430
Beschrijving:
Lektestdiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Joeri Van Caneghem Telefoon: +32 92634794 _hidden_@fluvius.be Fax: +32 92634748 www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338844 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338844 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-EAN10AD010_1-F05 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gaslekdetectie

Fluvius-EAN10AD010_1-F05_0

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens en detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gaslekdetectie met detectiewagen

Perceel nr.: 1

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met 24 maanden

Gaslekdetectie te voet

Perceel nr.: 2

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met 24 maanden

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

(zie invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage)

((zie invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage)

Aantoonbare ervaring in detectie van fluïdalekken; dit door middel van een lijst van werkzaamheden over een periode van vijf jaar, waarbij de omvang en het type van de activiteit alsook het merk en type van de meetuitrusting duidelijk omschreven dienen te zijn. (zie ook invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage)

Er wordt borgtocht gevraagd van 5 % van de contractwaarde.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-13 Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Fluvius System operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren) 0477.445.084_18950 Brusselsesteenweg 199 Melle 9090 Joeri Van Caneghem Telefoon: +32 92634794 _hidden_@fluvius.be Fax: +32 92634748 www.fluvius.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338844 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338844 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-EAN10AD010_1-F05 Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Gaslekdetectie

Fluvius-EAN10AD010_1-F05_0

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens en detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gaslekdetectie met detectiewagen

Perceel nr.: 1

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van gasdetectiewagens. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met 24 maanden

Gaslekdetectie te voet

Perceel nr.: 2

Met dit aankoopdossier zoeken we een dienstverlener voor het uitvoeren van systematische gaslekdetectie voor lage- en middendrukleidingen. Dit is het opsporen van “indicaties”, m.a.w. de mogelijkheden dat daar een gaslek aanwezig is. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van detectieapparatuur om te voet te peilen. Om de accuraatheid van de peilingen te kunnen opvolgen is het wenselijk dat de dienstverlener dezelfde of gelijkaardige technologie gebruikt als Fluvius, zodat wij de indicaties tijdens een controlemeting op een vergelijkbare wijze kunnen reproduceren om de kwaliteit van de dienstverlening te meten.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

Verlengbaar met 24 maanden

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

(zie invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage)

((zie invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage)

Aantoonbare ervaring in detectie van fluïdalekken; dit door middel van een lijst van werkzaamheden over een periode van vijf jaar, waarbij de omvang en het type van de activiteit alsook het merk en type van de meetuitrusting duidelijk omschreven dienen te zijn. (zie ook invuldocument 'Vragenlijst' in bijlage)

Er wordt borgtocht gevraagd van 5 % van de contractwaarde.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-05-13 Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Fluvius System operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-04-11