N. 71/2022 - 188080-2022 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

woensdag 7 december 2022
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 71/2022 - 188080-2022 ( Ref: 131606-2022)
Publicatiedatum:11/04/2022
Uiterste datum:19/05/2022
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Levering van aardgas
Aanbestedende overheid:
Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.6 — Support Services Geel

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
09000000, 09100000, 09120000, 09123000
Beschrijving:
Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen.
Brandstoffen.
Gasvormige brandstoffen.
Aardgas.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC), JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.6 - Support Services Geel Retieseweg 111 Geel 2440 _hidden_@ec.europa.eu https://ec.europa.eu/jrc/ https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10402 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10402

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Levering van aardgas

JRC/GEE/2022/OP/0720

Het JRC in Geel is van plan een overeenkomst te sluiten voor de continue levering van aardgas aan het JRC in Geel. Het gas zal worden gebruikt voor de verwarming van drie gebouwen op het terrein van het JRC in Geel en voor de aandrijving van een stoomgenerator.

Geraamde totale waarde: 1500000.00

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Levering van aardgas.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1500000.00 Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 051-131606 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-05-19 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-05-20 Plaatselijke tijd: 10:00

De inschrijvingen zullen elektronisch worden geopend op de in de aankondiging van opdracht vermelde datum en tijd. De opening kan via videoconferentie worden bijgewoond.

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Om de vier jaar.

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3). In geval van onbeschikbaarheid of storingen in de werking van de elektronische communicatiemiddelen vermeld in sectie I.3) tijdens de laatste vijf kalenderdagen vóór de in sectie IV.2.2) genoemde ontvangsttermijn, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor deze termijn te verlengen en de verlenging bekend te maken op het internetadres vermeld in sectie I.3) zonder voorafgaande bekendmaking van een rectificatie van deze aankondiging. Ondernemers met belangstelling in deze aanbesteding worden verzocht zich in te schrijven voor deze oproep tot inschrijving op het adres in sectie I.3) om op de hoogte te worden gebracht wanneer nieuwe informatie of documenten worden bekendgemaakt.

Gerecht Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 http://curia.europa.eu

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-04-04


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

European Commission, Joint Research Centre (JRC), JRC.R - Support Services (Brussels), JRC.R.6 - Support Services Geel Retieseweg 111 Geel 2440 _hidden_@ec.europa.eu https://ec.europa.eu/jrc/ https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10402 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10402

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Supply of Natural Gas

JRC/GEE/2022/OP/0720

JRC Geel intends to conclude a contract for the continuous supply of natural gas to the JRC Geel. The gas is to be used to heat three buildings on the JRC Geel premises and to power a steam generator.

Geraamde totale waarde: 1500000.00

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Supply of natural gas.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 1500000.00 Looptijd in maanden 48 Beschrijving van verlengingen:

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 051-131606 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2022-05-19 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2022-05-20 Plaatselijke tijd: 10:00

Tenders will be opened electronically on the date and time indicated in the contract notice. It is possible to attend the opening by videoconference.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Every four years.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3). In case of unavailability or disruptions in the functioning of the electronic means of communication provided in Section I.3) in the last five calendar days before the time limit for receipt indicated in Section IV.2.2), the contracting authority reserves the right to extend this time limit and publish the extension at the internet address provided in Section I.3), without a preceding publication of a corrigendum to this notice. Economic operators interested in this procurement are invited to subscribe to the call for tenders at the address in Section I.3) in order to get notified when new information or documents are published.

General Court of the European Union rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 http://curia.europa.eu

Please consult the procurement documents available at the address indicated in Section I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2022-04-04