Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 87/2019 - 209104-2019
Publicatiedatum:06/05/2019
Uiterste datum:06/06/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Producten van plastic
Aanbestedende overheid:
Province de Liège 0207.725.104_568794

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
19520000
Beschrijving:
Producten van plastic.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège 0207.725.104_568794 place Saint-Lambert 18A Liège 4000 Olivier Nisin Telefoon: +32 42794959 _hidden_@provincedeliege.be http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334119 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334119 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Lg+-+DGIE-2019-02216-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la province de Liège et les collectivités publiques

Prov Lg - DGIE-2019-02216-F02_0

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la province de Liège et les collectivités publiques.

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la province de Liège et les collectivités publiques.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-06 Plaatselijke tijd: 17:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-06 Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-02


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Province de Liège 0207.725.104_568794 place Saint-Lambert 18A Liège 4000 Olivier Nisin Telefoon: +32 42794959 _hidden_@provincedeliege.be http://www.provincedeliege.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334119 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334119 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Prov+Lg+-+DGIE-2019-02216-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la province de Liège et les collectivités publiques

Prov Lg - DGIE-2019-02216-F02_0

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la province de Liège et les collectivités publiques.

Mise à disposition de gobelets réutilisables personnalisés pour la province de Liège et les collectivités publiques.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-06 Plaatselijke tijd: 17:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-06 Plaatselijke tijd: 17:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Conseil d'État Rue de la Science 33 Bruxelles 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-02