Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 91/2019 - 219409-2019
Publicatiedatum:13/05/2019
Uiterste datum:20/06/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:NL
Onderwerp:
Beheer van wagenpark
Aanbestedende overheid:
IBN Kader B.V. 60486555

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
50111100
Beschrijving:
Beheer van wagenpark.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

IBN Kader B.V. 60486555 Hockeyweg 5 Uden 5405 NC Pim Goulooze Telefoon: +31 413334455 _hidden_@ibn.nl Fax: +31 413334450 http://www.ibn.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0dceb781e439126d2570b844f56afd4 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0dceb781e439126d2570b844f56afd4 Reintegratie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Leasedienst wagenpark IBN - Geel en Grijs kenteken

Het onderwerp van de aanbesteding is de leasedienstverlening ten behoeve van het wagenpark IBN voor de kentekens geel en grijs.

Geraamde totale waarde: 10000000

Perceel 1 - Voertuigen geel kenteken

Perceel nr.: 1

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

Perceel 1 - Geel kenteken - EUR 700 000,- per jaar

Perceel 2 - Grijs kenteken - EUR 1 000 000,- per jaar

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40 Waarde zonder btw 4200000 Looptijd in maanden 72

Perceel 2 - Voertuigen grijs kenteken

Perceel nr.: 2

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

Perceel 1 - Geel kenteken - EUR 700 000,- per jaar

Perceel 2 - Grijs kenteken - EUR 1 000 000,- per jaar

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40 Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden 3 keer te verlengen voor een duur van 1 jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 1 augustus 2019. Deze optiejaren kunnen aan de kant van IBN worden gelicht op basis van leveranciersevaluaties, marktconformiteitstoets en behalen van de KPI’s.

Om een dergelijke samenwerking succesvol te laten zijn heeft IBN voor een langere contractperiode gekozen. Processen kunnen zo voor een langere periode worden ingericht en IBN kan eenvoudiger invulling geven aan haar wagenpark voor de langere termijn. Daarnaast worden de nadere leaseovereenkomsten voor de afzonderlijke auto’s ook voor een langere periode afgesloten, rekening houdend met de individuele maxima voor technische en economische levensduur.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-20 Plaatselijke tijd: 17:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-20 Plaatselijke tijd: 18:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Oost-Brabant » Locatie 's-Hertogenbosch Leeghwaterlaan 8 's-Hertogenbosch 5223 BA _hidden_@rechtbankoost-brabant.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-09


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

IBN Kader B.V. 60486555 Hockeyweg 5 Uden 5405 NC Pim Goulooze Telefoon: +31 413334455 _hidden_@ibn.nl Fax: +31 413334450 http://www.ibn.nl https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0dceb781e439126d2570b844f56afd4 https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/a0dceb781e439126d2570b844f56afd4 Reintegratie mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Leasedienst wagenpark IBN - Geel en Grijs kenteken

Het onderwerp van de aanbesteding is de leasedienstverlening ten behoeve van het wagenpark IBN voor de kentekens geel en grijs.

Geraamde totale waarde: 10000000

Perceel 1 - Voertuigen geel kenteken

Perceel nr.: 1

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

Perceel 1 - Geel kenteken - EUR 700 000,- per jaar

Perceel 2 - Grijs kenteken - EUR 1 000 000,- per jaar

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40 Waarde zonder btw 4200000 Looptijd in maanden 72

Perceel 2 - Voertuigen grijs kenteken

Perceel nr.: 2

IBN heeft vestigingen in Uden, Veghel, Oss, Cuijk, Schaijk en Helmond.

Perceel 1 - Geel kenteken - EUR 700 000,- per jaar

Perceel 2 - Grijs kenteken - EUR 1 000 000,- per jaar

Gunningscriteria Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 1: Rol en toegevoegde waarde beheer partij wagenpark gedurende de looptijd van een bedrijfswagen grijs/geel Weging: 25 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 2: Toegevoegde waarde Leasemaatschappij Weging: 15 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 3: Invulling doelstelling social return Weging: 10 Kwaliteitscriterium Naam: Sub-gunningscriterium 4: Rapportage- en onlinecommunicatie-mogelijkheden Weging: 10 Prijs Weging: 40 Looptijd in maanden 72

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

AFDELING: PROCEDURE

De raamovereenkomsten hebben een looptijd van 3 jaar met de mogelijkheid voor de aanbestedende dienst om éénzijdig tegen gelijkblijvende voorwaarden 3 keer te verlengen voor een duur van 1 jaar. De verwachte ingangsdatum van de raamovereenkomsten is 1 augustus 2019. Deze optiejaren kunnen aan de kant van IBN worden gelicht op basis van leveranciersevaluaties, marktconformiteitstoets en behalen van de KPI’s.

Om een dergelijke samenwerking succesvol te laten zijn heeft IBN voor een langere contractperiode gekozen. Processen kunnen zo voor een langere periode worden ingericht en IBN kan eenvoudiger invulling geven aan haar wagenpark voor de langere termijn. Daarnaast worden de nadere leaseovereenkomsten voor de afzonderlijke auto’s ook voor een langere periode afgesloten, rekening houdend met de individuele maxima voor technische en economische levensduur.

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-20 Plaatselijke tijd: 17:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 3 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2019-06-20 Plaatselijke tijd: 18:00

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Rechtbank Oost-Brabant » Locatie 's-Hertogenbosch Leeghwaterlaan 8 's-Hertogenbosch 5223 BA _hidden_@rechtbankoost-brabant.nl https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-09