Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 92/2019 - 222765-2019
Publicatiedatum:14/05/2019
Uiterste datum:11/06/2019
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten
Aanbestedende overheid:
Delcredere Ducroire 0203.286.759_510925

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
63000000
Beschrijving:
Ondersteunende en aanvullende vervoersdiensten; reisbureaudiensten.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Delcredere Ducroire 0203.286.759_510925 Rue Montoyerstraat 3 Brussel 1000 Telefoon: +32 27888984 _hidden_@credendogroup.com http://www.delcredereducroire.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341296 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341296 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Delcredere-182+business+travel+and+expenses+management+solution-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Zakenreisbureau diensten en automatisatie van onkostennota's

Delcredere-182 business travel and expenses management solution-F02_0

Credendo wenst een raamovereenkomst te sluiten met een aanbieder van zakenreisbureaudiensten voor het organiseren van dienstreizen voor een deel van haar personeel. Deze raamovereenkomst omvat tevens de implementatie, de training en het gebruik van een online booking tool voor het interne travel booking team. Daarnaast is Credendo op zoek naar een oplossing voor het automatiseren van de verwerking en goedkeuring van de door de personeelsleden ingediende onkostennota’s.

Geraamde totale waarde: 2000000.00

Zakenreisbureau diensten en automatisatie van onkostennota’s

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bugerlijke Rechtbank Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Bugerlijke Rechtbank Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Bugerlijke Rechtbank Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-10


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Delcredere Ducroire 0203.286.759_510925 Rue Montoyerstraat 3 Bruxelles 1000 Telefoon: +32 27888984 _hidden_@credendogroup.com http://www.delcredereducroire.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341296 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341296 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Delcredere-182+business+travel+and+expenses+management+solution-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Services agence de voyages d’affaires et l’automatisation des notes de frais

Delcredere-182 business travel and expenses management solution-F02_0

Credendo souhaite conclure un accord-cadre avec un prestataire de services de type agence de voyages d’affaires pour l’organisation de voyages de service pour une partie de son personnel. Cet accord-cadre comprend également l’implémentation, la formation et l’utilisation d'un outil de réservation en ligne pour l’équipe interne en charge de la réservation des voyages. De plus, Credendo est à la recherche d’une solution pour l’automatisation du traitement et de l’approbation des notes de frais introduites par les membres du personnel.

Geraamde totale waarde: 2000000.00

Services d’agence de voyages d’affaires et l’automatisation des notes de frais.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Classe: N/A, catégorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Tribunal civil de Bruxelles Rue Quatre Bras 13 Bruxelles 1000 Tribunal civil de Bruxelles Rue Quatre Bras 13 Bruxelles 1000 Tribunal civil de Bruxelles Rue Quatre Bras 13 Bruxelles 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-10

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Delcredere Ducroire 0203.286.759_510925 Rue Montoyerstraat 3 Brussel 1000 Telefoon: +32 27888984 _hidden_@credendogroup.com http://www.delcredereducroire.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341296 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=341296 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Delcredere-182+business+travel+and+expenses+management+solution-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Zakenreisbureau diensten en automatisatie van onkostennota's

Delcredere-182 business travel and expenses management solution-F02_0

Credendo wenst een raamovereenkomst te sluiten met een aanbieder van zakenreisbureaudiensten voor het organiseren van dienstreizen voor een deel van haar personeel. Deze raamovereenkomst omvat tevens de implementatie, de training en het gebruik van een online booking tool voor het interne travel booking team. Daarnaast is Credendo op zoek naar een oplossing voor het automatiseren van de verwerking en goedkeuring van de door de personeelsleden ingediende onkostennota’s.

Geraamde totale waarde: 2000000.00

Zakenreisbureau diensten en automatisatie van onkostennota’s

Gunningscriteria Looptijd in maanden 48

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: N/A, Categorie: N/A

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2019-06-11 Plaatselijke tijd: 10:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Bugerlijke Rechtbank Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Bugerlijke Rechtbank Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Bugerlijke Rechtbank Brussel Quatre Brasstraat 13 Brussel 1000 Datum van verzending van deze aankondiging: 2019-05-10