N. 96/2021 - 250098-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 96/2021 - 250098-2021
Publicatiedatum:19/05/2021
Uiterste datum:21/06/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Ondersteuning voor het opzetten van "Nieuwe Europese Bauhaus"-initiatieven
Aanbestedende overheid:
Europese Commissie, Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (REGIO), REGIO.A.3 – Budget and financial management

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
79000000
Beschrijving:
Zakelijke dienstverlening: juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Europese Commissie, Directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (REGIO), REGIO.A.3 - Budget and financial management Avenue de Beaulieu 1 Brussels 1160 _hidden_@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8516 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8516

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Ondersteuning voor het opzetten van "Nieuwe Europese Bauhaus"-initiatieven

REGIO/2021/OP/0011

Ondersteuning voor het opzetten van "Nieuwe Europese Bauhaus"-initiatieven.

Geraamde totale waarde: 2500000.00

Avenue de Beaulieu 1, 1160 Brussels, BELGIË.

Ondersteuning voor het opzetten van "Nieuwe Europese Bauhaus"-initiatieven.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 2500000.00 Looptijd in maanden 24

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-21 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-06-22 Plaatselijke tijd: 10:00

De inschrijvingen zullen elektronisch worden geopend op de in de aankondiging van opdracht vermelde datum en tijd. De opening kan via een videoconferentie worden bijgewoond.

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Gerecht Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg L-2925 Telefoon: +352 4303-1 _hidden_@curia.europa.eu http://curia.europa.eu

Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-05-12


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

European Commission, Directorate-General for Regional and Urban Policy (REGIO), REGIO.A.3 - Budget and financial management Avenue de Beaulieu 1 Brussels B-1160 _hidden_@ec.europa.eu http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8516 https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8516

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Support to the Incubation of ‘New European Bauhaus’ Place-based Initiatives

REGIO/2021/OP/0011

Support to the incubation of ‘New European Bauhaus’ place-based initiatives.

Geraamde totale waarde: 2500000.00

Avenue de Beaulieu 1, B-1160 Brussels, BELGIUM.

Support to the incubation of ‘New European Bauhaus’ place-based initiatives.

Gunningscriteria Waarde zonder btw 2500000.00 Looptijd in maanden 24

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-06-21 Plaatselijke tijd: 16:00 Looptijd in maanden vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving 6 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-06-22 Plaatselijke tijd: 10:00

Tenders will be opened electronically on the date and time indicated in the contract notice. It is possible to attend the opening by video conference.

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

General Court of the European Union Rue du Fort Niedergrünewald Luxembourg 2925 Telefoon: +352 4303-1 _hidden_@curia.europa.eu http://curia.europa.eu

Please consult the procurement documents available at the address indicated in section I.3.

Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-05-12