N. 117/2021 - 306977-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 117/2021 - 306977-2021
Publicatiedatum:18/06/2021
Uiterste datum:17/08/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414163 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414163 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+8484+-+RO210402-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen

OVAM-DOS 8484 - RO210402-F02_0

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen.

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Perceel nr.: 1

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Perceel nr.: 2

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Perceel nr.: 3

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-17 Plaatselijke tijd: 09:45 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-17 Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-15


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414163 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414163 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+8484+-+RO210402-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen

OVAM-DOS 8484 - RO210402-F02_0

Uitvoering van siteonderzoeken op particuliere gronden - Vlaanderen.

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen

Perceel nr.: 1

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies West- en Oost Vlaanderen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen

Perceel nr.: 2

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincie Antwerpen.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg

Perceel nr.: 3

Uitvoering van siteonderzoeken voor particulieren in de provincies Vlaams-Brabant en Limburg.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-17 Plaatselijke tijd: 09:45 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-17 Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-15