N. 118/2021 - 310652-2021 Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.

donderdag 27 januari 2022
null
Gelieve hieronder de geselecteerde Europese overheidsopdracht te vinden.
N. 118/2021 - 310652-2021
Publicatiedatum:21/06/2021
Uiterste datum:10/08/2021
 
Type:Aankondiging van opdracht
Land:BE
Onderwerp:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
Aanbestedende overheid:
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779

CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
90000000
Beschrijving:
Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu.

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15284511 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414246 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414246 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+8485+-+BN191117-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

OVAM-DOS 8485 - BN191117-F02_0

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging.

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-10 Plaatselijke tijd: 09:15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-10 Plaatselijke tijd: 09:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-16


Tekst in originele taal
 

AFDELING: AANBESTEDENDE DIENST

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 0842.399.963_16779 Stationsstraat 110 Mechelen 2800 Telefoon: +32 15284511 _hidden_@ovam.be http://www.ovam.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414246 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=414246 https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=OVAM-DOS+8485+-+BN191117-F02

AFDELING: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging

OVAM-DOS 8485 - BN191117-F02_0

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging.

Mechelen - Koningin Astridlaan 132: transport en reiniging.

Gunningscriteria Looptijd in maanden 36

AFDELING: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

Klasse: n.v.t., Categorie: n.v.t.

AFDELING: PROCEDURE

Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen: 2021-08-10 Plaatselijke tijd: 09:15 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 2021-08-10 Plaatselijke tijd: 09:15

AFDELING: AANVULLENDE INLICHTINGEN

Raad van State Wetenschapsstraat 33 Brussel 1040 Datum van verzending van deze aankondiging: 2021-06-16